DATA PENYELENGGARAAN ASET ALIH DI IBU PEJABAT MESTECC

Data yang dikemukakan adalah merupakan jumlah dan nilai penyelenggaraan aset-aset alih Kerajaan yang didaftarkan. Jumlah dan nilai ini merangkumi jumlah dan nilai bagi penyelenggaraan aset alih dari tahun 2017 hingga 2018. Data-data aset alih ini terbahagi kepada bilangan Harta Modal dan bilangan Aset Alih Bernilai Rendah. Penyelenggraan yang dilaksanakan adalah berdasarkan aduan kerosakan yang diterima daripada Bahagian-Bahagian di Ibu Pejabat Kementerian sahaja.

Jumlah Dilihat : 0

Status: Dataset is Published

Data dan Sumber Set Data

Maklumat Tambahan

Ruangan Nilai
Disediakan Oleh Bahagian Pentadbiran
Terakhir Dikemaskini Disember 6, 2018, 03:04 (UTC)
Tarikh Dicipta Disember 3, 2018, 07:33 (UTC)