DATA PERMOHONAN PELUPUSAN ASET & STOK BAGI KELULUSAN PEGAWAI PENGAWAL DI MESTECC

Data yang dikemukakan adalah merupakan data bagi Permohonan Pelupusan Aset Alih dan stok di bawah Kuasa Melulus Pegawai Pengawal. Data ini merangkumi nilai, item, tujuan dan Jabatan/Agensi yang menghantar permohonan dari tahun 2017 hingga 2018.

Jumlah Dilihat : 0

Status: Dataset is Published

Data dan Sumber Set Data

Maklumat Tambahan

Ruangan Nilai
Disediakan Oleh Bahagian Pentadbiran
Terakhir Dikemaskini Disember 6, 2018, 03:02 (UTC)
Tarikh Dicipta Disember 3, 2018, 07:42 (UTC)