Data Saintifik Geobacillus

Genome database of hyperthermophilic bacterium, Geobacillus mahadii

Jumlah Dilihat : 33

Status: Dataset is Published

Data dan Sumber Set Data

Maklumat Tambahan

Ruangan Nilai
Disediakan Oleh Malaysia Genome Institute (MGI)
Terakhir Dikemaskini November 2, 2018, 03:06 (UTC)
Tarikh Dicipta Oktober 25, 2018, 02:09 (UTC)