Guna Tenaga Mengikut Kategori dalam Industri Berasas Kayu

Guna Tenaga Mengikut Kategori dalam Industri Berasas Kayu, 2007-2016 Employment by Category in the Wood-Based Industries, 2007-2016

Data ini menunjukkan guna tenaga mengikut kategori dalam Industri Berasas Kayu bagi tempoh 10 tahun dari tahun 2007-2016. Terdapat lapan kategori yang terdiri daripada pemilik dan rakan kongsi, profesional, bukan profesional, juruteknik dan penyelia, perkeranian, pekerja am, pekerja kilang dan pekerja yang diambil melalui kontraktor. This data shows the employment by category in the wood-based industries for the period of 10 years from 2007-2016.There are eight categories consisting of owners and partners, professionals, non-professionals, technicians and supervisor, clerical, general workers, factory workers and workers employed through contractors.

Jumlah Dilihat : 0

Status: Dataset is Published

Data dan Sumber Set Data

Maklumat Tambahan

Ruangan Nilai
Disediakan Oleh Pn. Zulnaidah Bt. Manan
Penyelenggara Pn. Siti Raihana Bt. Ramli
Terakhir Dikemaskini September 25, 2018, 05:05 (UTC)
Tarikh Dicipta September 5, 2018, 08:20 (UTC)