Indeks Harga Semua Rumah Mengikut Negeri

Pada Q1 2018, Indeks Harga Rumah Malaysia berada pada 191.2 mata (Q1 2017: 183.3 mata) dengan pertumbuhan sederhana pada 4.3%. Di peringkat negeri, semua negeri menyaksikan pertumbuhan sederhana antara 0.5% dan 9.1% secara keseluruhannya dengan peningkatan ketara direkodkan di Melaka (9.1%), Kelantan (8.5%) dan Negeri Sembilan (7.2%) berbanding Q1 2017. Pada Q2 2018, Indeks harga meningkat pada 3.2 mata kepada 189.5 mata (Q1 2017: 186.3 mata). Semua negeri merekod pertumbuhan tahunan yang positif yang kecil kecuali Kuala Lumpur (-0.6%), Pulau Pinang (-0.1%) dan Pahang (-1.2%) berbanding Q1 2018. Melaka merekod peningkatan tertinggi iaitu pada 8.3%, diikuti oleh Negeri Sembilan (6.5%), Kedah (5.9%) dan Kelantan (4.9%). Perlis dan Sabah berkongsi pertumbuhan yang sama iaitu 4.8%.

Jumlah Dilihat : 66

Status: Dataset is Published

Data dan Sumber Set Data

Maklumat Tambahan

Ruangan Nilai
Sumber Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH)
Disediakan Oleh Sr Mohd Haris bin Yop
Penyelenggara Nur Hanani binti Yaacob
Terakhir Dikemaskini November 29, 2018, 01:13 (UTC)
Tarikh Dicipta November 28, 2018, 01:03 (UTC)