Jadual Gaji Minimum-Maksimum Bagi Perkhidmatan Kejuruteraan Dalam Perkhidmatan Awam Malaysia

Skim Perkhidmatan Kejuruteraan, Perkhidmatan Awam Malaysia adalah terdiri daripada:

 • Arkitek
 • Pelukis Pelan (Seni Bina)/ Penolong Pegawai Seni Bina
 • Arkitek Landskap
 • Penolong Arkitek Landskap
 • Jurutera
 • Pelukis Pelan (Kejuruteraan Awam)/ Penolong Jurutera
 • Juruukur Bahan
 • Penolong Juruukur Bahan
 • Juruukur
 • Penolong Juruukur
 • Juruukur Bangunan
 • Penolong Jurukur Bangunan
 • Jurugeospatial
 • Pegawai Perancang Bandar dan Desa
 • Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
 • Pemeriksa Kilang dan Jentera
 • Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera
 • Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera
 • Penguasa Bekalan Air
 • Merinyu Tali Air
 • Penjaga Jentera Elektrik

Set data ini memaparkan maklumat Jadual Gaji Minimum-Maksimum bagi Perkhidmatan Kejuruteraan dalam Perkhidmatan Awam Malaysia mulai 1 Julai 2016.

Jumlah Dilihat : 25

Status: Dataset is Published

Data dan Sumber Set Data

Maklumat Tambahan

Ruangan Nilai
Disediakan Oleh Ahmad Zaki Zamani Bin Abdul Aziz
Penyelenggara Noozaiti Ashikin Binti Romli
Terakhir Dikemaskini Disember 17, 2018, 08:30 (UTC)
Tarikh Dicipta Disember 15, 2018, 09:49 (UTC)