Jumlah Agihan dan Bilangan Penerima Bantuan Wang Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK)

Set data ini menunjukkan maklumat mengenai Jumlah Agihan dan Bilangan Penerima Bantuan Wang Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

Jumlah Dilihat : 0

Status: Dataset is Published

Data dan Sumber Set Data

Maklumat Tambahan

Ruangan Nilai
Disediakan Oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).
Terakhir Dikemaskini Januari 2, 2020, 06:09 (UTC)
Tarikh Dicipta Disember 31, 2019, 15:19 (UTC)