KADAR PENYERTAAN TENAGA BURUH MENGIKUT KUMPULAN UMUR DAN STRATA (%) DI NEGERI SEMBILAN

Set data ini menunjukkan kadar penyertaan tenaga buruh mengikut kumpulan umur dan strata (%) di Negeri Sembilan. Hasil tambah mungkin berbeza kerana perbundaran.

Set data ini diperolehi daripada Jabatan Perangkaan Malaysia bagi tujuan pelaporan di dalam Buku Data Sosio Ekonomi Negeri Sembilan untuk rujukan jabatan/agensi di Negeri Sembilan.

Jumlah Dilihat : 0

Status: Dataset is Published

Data dan Sumber Set Data

Maklumat Tambahan

Ruangan Nilai
Disediakan Oleh Unit Perancang Ekonomi Negeri
Penyelenggara Siti Edayu binti Yahaya
Terakhir Dikemaskini Julai 14, 2020, 04:41 (UTC)
Tarikh Dicipta Disember 9, 2019, 08:48 (UTC)