KELUASAN TANAMAN GETAH DI NEGERI SEMBILAN

Set data ini menunjukkan kadar keluasan (Hektar) tanaman getah mengikut agensi bertanggungjawab yang terdapat di Negeri Sembilan dari tahun 2015 hingga 2019.

Set data ini diperolehi daripada Lembaga Getah Malaysia Negeri Sembilan, Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA), Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA), Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) dan Jabatan Perangkaan Malaysia bagi tujuan pelaporan di dalam Buku Data Sosio Ekonomi Negeri Sembilan untuk rujukan jabatan/agensi di Negeri Sembilan.

Jumlah Dilihat : 0

Status: Dataset is Published

Data dan Sumber Set Data

Maklumat Tambahan

Ruangan Nilai
Disediakan Oleh Unit Perancang Ekonomi Negeri
Penyelenggara Normasliza binti Mohd Wazir
Terakhir Dikemaskini Mei 22, 2020, 02:50 (UTC)
Tarikh Dicipta Disember 12, 2019, 01:07 (UTC)