Paparan Dihadkan (Private)

MAKLUMAT EMPANGAN DI NEGERI SEMBILAN

Set Data ini memberikan maklumat umum tentang kedudukan empangan di Negeri Sembilan serta kapasiti maksimum untuk dikeluarkan bagi rawatan oleh loji rawatan air dan status pewartaan di bawah Enakmen Air 1920. Proses pewartaan melibatkan tiga peringkat iaitu i. Kelulusan melalui Kanun Tanah Negara ii. Kelulusan melalui Enakmen Air 1920 iii. Kelulusan melalui Pewartaan Enakmen Air 1920

Jumlah Dilihat : 109

Status: Menunggu Kelulusan Kedua

Data dan Sumber Set Data

Maklumat Tambahan

Ruangan Nilai
Disediakan Oleh Badan Kawalan Selia Air Negeri Sembilan
Penyelenggara Normasliza binti Mohd Wazir
Terakhir Dikemaskini Jun 3, 2020, 01:10 (UTC)
Tarikh Dicipta Julai 12, 2018, 01:39 (UTC)