Maklumat Kemudahan Penginapan di Terengganu

Maklumat berkenaan lokasi tempat penginapan beserta dengan gambaran peta yang terdapat di negeri Terengganu untuk memudahkan pengguna membuat pemilihan tempat penginapan yang paling sesuai Maklumat ini telah dipetakan dalam paparan peta menggunakan Story Map

Jumlah Dilihat : 324

Status: Dataset is Published

Data dan Sumber Set Data

Maklumat Tambahan

Ruangan Nilai
Terakhir Dikemaskini Mei 12, 2017, 18:46 (UTC)
Tarikh Dicipta Mac 25, 2016, 08:45 (UTC)