Media source affected the dietary pattern of adolescents in Malaysia

Data menunjukkan pengaruh media samada media sosial, media massa dan sebagainya terhadap corak pemakanan remaja di Malaysia. Data ini diperolehi daripada Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi 2017 yang dijalankan oleh Institut Kesihatan Umum.

Jumlah Dilihat : 26

Status: Dataset is Published

Data dan Sumber Set Data

Maklumat Tambahan

Ruangan Nilai
Disediakan Oleh Mohamad Aznuddin Abd Razak
Penyelenggara Mohamad Aznuddin Abd Razak
Terakhir Dikemaskini Januari 11, 2019, 01:09 (UTC)
Tarikh Dicipta Disember 19, 2018, 07:35 (UTC)