Pembangunan Sumber Hutan dan Pemeliharaan Pemuliharaan Alam Sekitar

Pembangunan Sumber Hutan dan Pemeliharaan/ Pemuliharaan Alam Sekitar, 2007-2016 Forest Resource Development Environmental Conservation/Rehabilitation, 2007-2016

Data ini mengandungi tiga data sumber utama iaitu silvilkultur dan pemuliharaan hutan yang terdiri daripada inventori selepas tebangan, memotong akar/pepanjat, tanaman mengaya, kutipan biji benih dan pengeluaran anak benih daripada tapak semaian jabatan (pokok). Selain itu, ia mengandungi data perhutanan masyarakat yang terdiri daripada hutan lipur dan hutan taman negeri, hutan pelajaran dan tanaman tumbuhan ubatan. Manakala pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar mengandungi tanaman pesisiran pantai (pokok). Ketiga-tiga data ini adalah bagi tempoh 10 tahun dari tahun 2007-2016. This data contains three main sources of data which are silvilculture and forest rehabilitation consisting of post felling inventory, cutting of lianas, enrichment planting, seed collection and seedlings raised from Departments' Nursery (trees). In addition, it contains community forestry data comprising amenity forest and state park forest, education forest and planting of medicinal plants. Meanwhile, environmental conservation and rehabilitation contains coastal planting (trees) .These three data are for a period of 10 years from 2007-2016.

Jumlah Dilihat : 0

Status: Dataset is Published

Data dan Sumber Set Data

Maklumat Tambahan

Ruangan Nilai
Disediakan Oleh Pn. Zulnaidah bt Manan
Penyelenggara Pn. Siti Raihana bt Ramli
Terakhir Dikemaskini Ogos 8, 2018, 03:48 (UTC)
Tarikh Dicipta Ogos 7, 2018, 07:38 (UTC)