PENCARI KERJA YANG BERDAFTAR DI NEGERI SEMBILAN

Set data ini menunjukkan bilangan pencari kerja yang berdaftar di Negeri Sembilan mengikut kumpulan umur, jantina dan tahap pendidikan dari tahun 2011 hingga 2018.

Set data ini diperolehi daripada Jabatan Tenaga Kerja Negeri Sembilan bagi tujuan pelaporan di dalam Buku Data Sosio Ekonomi Negeri Sembilan untuk rujukan jabatan/agensi di Negeri Sembilan.

Jumlah Dilihat : 0

Status: Dataset is Published

Data dan Sumber Set Data

Maklumat Tambahan

Ruangan Nilai
Disediakan Oleh Unit Perancang Ekonomi Negeri
Penyelenggara Mohamad Khairul Izwan bin Mohd Rasdi
Terakhir Dikemaskini Disember 12, 2019, 03:54 (UTC)
Tarikh Dicipta Disember 9, 2019, 08:56 (UTC)