PENGELUARAN AKUAKULTUR DI NEGERI SEMBILAN MENGIKUT KATEGORI SISTEM AKUAKULTUR

Set data ini menunjukkan kadar pengeluaran akuakultur atau pendaratan ikan air tawar di Negeri Sembilan mengikut kategori sistem akuakultur dari tahun 2011 hingga 2019.

Set data ini diperolehi daripada Jabatan Perikanan, Negeri Sembilan bagi tujuan pelaporan di dalam Buku Data Sosio Ekonomi Negeri Sembilan untuk rujukan jabatan/agensi di Negeri Sembilan.

Jumlah Dilihat : 0

Status: Dataset is Published

Data dan Sumber Set Data

Maklumat Tambahan

Ruangan Nilai
Disediakan Oleh Unit Perancang Ekonomi Negeri
Penyelenggara Normasliza binti Mohd Wazir
Terakhir Dikemaskini Mei 22, 2020, 02:24 (UTC)
Tarikh Dicipta Disember 10, 2019, 01:09 (UTC)