Perkhidmatan Kesihatan Bagi Orang Asli melalui ...

URL: http://www.data.gov.my/data/ms_MY/dataset/6647459f-bf8e-4b91-81d4-56672156b6a7/resource/f3d3013c-66c1-4c0a-9f18-221aa92ab468/download/perkhidmatan-kesihatan-orang-asli.xls

Data ini menunjukkan senarai nama pos dan perkampungan serta Rancangan Pengumpulan Semula (RPS) masyarakat Orang Asli yang menerima perkhidmatan kesihatan melalui Pasukan Bergerak Orang Asli (PBOA) KKM secara berkala sama ada melalui darat mahupun udara.

Tiada paparan dicipta untuk sumber set data ini buat masa kini.

Maklumat tambahan

Ruangan Nilai
Terakhir dikemas kini November 30, 2018
Tarikh Dicipta November 30, 2018
Format excell
Lesen Creative Commons Attribution
created1 tahun yang lalu
formatexcell
idf3d3013c-66c1-4c0a-9f18-221aa92ab468
last modified1 tahun yang lalu
on same domain1
package id6647459f-bf8e-4b91-81d4-56672156b6a7
revision idde044308-abd9-4fbb-84db-3af6ae06e582
stateactive
url typeupload


Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: Januari 18, 2020