PRESTASI PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA (STPM) DI NEGERI SEMBILAN

Set data ini menunjukkan prestasi pencapaian peperiksaan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) di Negeri Sembilan yang merangkumi bilangan calon, lulus penuh (%), calon cemerlang (%) dan gred purata negeri dari tahun 2011 hingga 2018.

Bagi calon yang lulus penuh adalah calon yang mendapat sekurang-kurangnya satu prinsipal dalam mana-mana mata pelajaran. Bagi calon cemerlang adalah calon yang mendapat prinsipal ‘Á’ dalam kesemua mata pelajaran.

Set data ini diperolehi daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan bagi tujuan pelaporan di dalam Buku data Sosio Ekonomi Negeri Sembilan untuk rujukan jabatan/agensi di Negeri Sembilan.

Jumlah Dilihat : 0

Status: Dataset is Published

Data dan Sumber Set Data

Maklumat Tambahan

Ruangan Nilai
Disediakan Oleh Unit Perancang Ekonomi Negeri
Penyelenggara Siti Edayu binti Yahaya
Terakhir Dikemaskini Julai 1, 2020, 04:34 (UTC)
Tarikh Dicipta Disember 13, 2019, 01:15 (UTC)