Program Pengukuhan dan Pematuhan Unit Integriti JPM

Penubuhan Unit Integriti di Jabatan Perdana Menteri (JPM) adalah merupakan usaha kawalan dalaman oleh JPM untuk menguruskan integriti dalam organisasi. Selaras dengan 6 fungsi teras penubuhan unit ini iaitu Tadbir Urus, Pengukuhan Integriti, Pengesanan dan Pengesahan, Pengurusan Aduan Integriti dan Pematuhan dan Tatatertib, Unit Integriti JPM telah melaksanakan pelbagai program pengukuhan dan pematuhan yang melibatkan warga organisasi. Set data ini memaparkan maklumat program-program yang telah dilaksanakan oleh Unit Integriti JPM

Jumlah Dilihat : 32

Status: Dataset is Published

Data dan Sumber Set Data

Maklumat Tambahan

Ruangan Nilai
Disediakan Oleh Ahmad Syahir Bin Mohd Nasir
Penyelenggara Noorzaiti Ashikin Binti Romli
Terakhir Dikemaskini Oktober 18, 2019, 03:53 (UTC)
Tarikh Dicipta November 21, 2018, 09:18 (UTC)