Senarai Hutan Taman Negeri Di Bawah Penyeliaan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia 2016

Senarai Hutan Taman Negeri di bawah Penyeliaan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, 2016 List of State Park Forest under Forestry Department Peninsular Malaysia Supervision, 2016

Data ini menunjukkan senarai hutan taman negeri di bawah penyeliaan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia bagi tahun 2016. Maklumat adalah termasuk nama hutan taman negeri, keluasan dan tarikh diwarta. This data shows the list of state park forest under Forestry Department Peninsular Malaysia supervision for 2016. The information includes the name of state park forest, area and gazetted date.

Jumlah Dilihat : 66

Status: Dataset is Published

Data dan Sumber Set Data

Maklumat Tambahan

Ruangan Nilai
Disediakan Oleh Pn. Zulnaidah Bt. Manan
Penyelenggara Pn. Siti Raihana Bt. Ramli
Terakhir Dikemaskini September 23, 2018, 03:15 (UTC)
Tarikh Dicipta September 5, 2018, 07:50 (UTC)