SENARAI LOJI RAWATAN AIR DI NEGERI SEMBILAN

Set data ini memaparkan senarai loji rawatan air yang terdapat di Negeri Sembilan. Set data ini merangkumi data seperti nama loji, jenis loji, sumber air, tahun beroperasi dan purata pengeluaran loji sehari (juta liter).

Set data ini diperolehi daripada Syarikat Air Negeri Sembilan (SAINS) bagi tujuan pelaporan di dalam Buku Data Sosio Ekonomi Negeri Sembilan untuk rujukan jabatan/agensi di Negeri Sembilan.

Jumlah Dilihat : 0

Status: Dataset is Published

Data dan Sumber Set Data

Maklumat Tambahan

Ruangan Nilai
Disediakan Oleh Unit Perancang Ekonomi Negeri
Penyelenggara Normasliza binti Mohd Wazir
Terakhir Dikemaskini Jun 3, 2020, 14:28 (UTC)
Tarikh Dicipta Disember 10, 2019, 06:56 (UTC)