Senarai PKD, PKK, PKB mengikut Jenis di Malaysia

Senarai ini menunjukkan pengkelasan Pejabat Kesihatan Daerah (PKD), Pejabat Kesihatan Bahagian (PKB) dan Pejabat Kesihatan Kawasan (PKK) mengikut JENIS berpandukan bilangan populasi di sesuatu daerah tersebut

Jumlah Dilihat : 38

Status: Dataset is Published

Data dan Sumber Set Data

Maklumat Tambahan

Ruangan Nilai
Disediakan Oleh Dr Nor Filzatun
Penyelenggara Dr Nik Jasmin Nik Mahir
Terakhir Dikemaskini Disember 28, 2018, 07:15 (UTC)
Tarikh Dicipta Disember 10, 2018, 01:28 (UTC)