Statistik Kematian Di Hedjaz

*Kematian di Hedjaz adalah merujuk kepada kematian yang berlaku kepada Jemaah Haji Malaysia di Mekah atau Madinah sepanjang musim Haji. Menurut Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian (Peruntukan Khas) 1975 (Akta 152), semua kelahiran dan kematian warganegara yang berlaku semasa menunaikan Haji hendaklah didaftarkan kepada Pendaftar Haji JPN yang dilantik dalam tempoh 40 hari (Sek.4(1)(a)) dari tarikh kelahiran / kematian dan 6 bulan (Sek.4(1)(b)) kepada Pendaftar Besar JPN.

*Bagi memastikan maklumat kematian didaftarkan dan dikemaskini status dengan segera di JPN, satu inovasi ke atas kaedah pendaftaran kematian Hedjaz telah diperkenalkan iaitu dengan melakukan integrasi sistem di antara Lembaga Tabung Haji (Sistem Green Screen) dengan Sistem Kematian di JPN melalui Sistem Hedjaz Online (Hedjaz Web).

Jumlah Dilihat : 97

Status: Dataset is Published

Data dan Sumber Set Data

Maklumat Tambahan

Ruangan Nilai
Sumber Jabatan Pendaftaran Negara
Terakhir Dikemaskini Mac 17, 2020, 07:48 (UTC)
Tarikh Dicipta Jun 22, 2018, 01:49 (UTC)