Statistik Permohonan Kebenaran Untuk Urusan Tanah Dari Warga Asing Bagi PPTG WPKL Sehingga Jun 2017

Bilangan Permohonan Kebenaran Untuk Urusan Pindah Milik, Gadaian, Pajakan dan Perolehan Tanah Dari Warga Asing Sehingga Bulan Jun 2017 Bagi Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (PPTG WPKL).

Jumlah Dilihat : 153

Status: Dataset is Published

Data dan Sumber Set Data

Maklumat Tambahan

Ruangan Nilai
Sumber http://www.ptgwp.gov.my/portal/web/guest/data-set
Disediakan Oleh zainul
Penyelenggara zainul
Versi 1.0
Terakhir Dikemaskini Oktober 12, 2017, 02:08 (UTC)
Tarikh Dicipta September 8, 2017, 09:01 (UTC)