Statistik Permohonan Kebenaran Untuk Urusan Tanah Dari Warga Asing Bagi PPTG WPKL Tahun 2016 [Telah dihapuskan]

Bilangan Permohonan Kebenaran Untuk Urusan Pindah Milik, Gadaian, Pajakan dan Perolehan Tanah Dari Warga Asing Sehingga Bulan Disember 2016 Bagi Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (PPTG WPKL).

Jumlah Dilihat : 0

Status: Dataset is Published

Data dan Sumber Set Data

Maklumat Tambahan

Ruangan Nilai
Sumber http://www.ptgwp.gov.my/portal/web/guest/data-set
Disediakan Oleh zainul
Penyelenggara zainul
Versi 1.0
Terakhir Dikemaskini Januari 3, 2018, 08:14 (UTC)
Tarikh Dicipta September 8, 2017, 08:26 (UTC)