Statistik Permohonan Kebenaran Untuk Urusan Tanah Dari Warga Asing Bagi PPTG WPKL Tahun 2017 [Telah dihapuskan]

Bilangan Permohonan Kebenaran Untuk Urusan Pindah Milik, Gadaian, Pajakan dan Perolehan Tanah Dari Warga Asing Sehingga Bulan Disember 2017 Bagi Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (PPTG WPKL).

Jumlah Dilihat : 266

Status: Dataset is Published

Data dan Sumber Set Data

Maklumat Tambahan

Ruangan Nilai
Sumber http://www.ptgwp.gov.my/portal/web/guest/data-set
Disediakan Oleh Muhamad Zainul Bin Mohamed
Penyelenggara Muhamad Zainul Bin Mohamed
Terakhir Dikemaskini Januari 23, 2018, 08:39 (UTC)
Tarikh Dicipta Januari 8, 2018, 06:35 (UTC)