Sumbangan Sub-sektor Perkhidmatan di Negeri Kelantan

Set data ini mengandungi jumlah sumbangan mengikut tahun bagi sub-sektor pertanian, perlombongan, pembuatan, pembinaan dan perkhidmatan di Negeri Kelantan.

Jumlah Dilihat : 47

Status: Dataset is Published

Data dan Sumber Set Data

Maklumat Tambahan

Ruangan Nilai
Disediakan Oleh Unit Perancang Ekonomi Negeri Kelantan
Terakhir Dikemaskini September 14, 2018, 08:41 (UTC)
Tarikh Dicipta September 12, 2018, 15:16 (UTC)