Berita / Hebahan / Aktiviti

HACKATHON DATA TERBUKA 2019

27-Sep-2019
Cyberjaya, 24 September 2019 - Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri terus komited untuk meningkatkan kedudukan Malaysia dalam pelaksanaan Kerajaan Digital sehingga ke peringkat global dengan sekali lagi menganjurkan Program Hackathon 2019. Penganjuran ini juga merupakan manifestasi awam swasta yang dicapai bersama hasil kerjasama rakan strategik iaitu TM One, GITN Sdn. Bhd dan Malaysian Global Innovation & Creativity Centre (MaGIC). Pertandingan Hackathon Data Terbuka 2019 bersama-sama rakan strategik juga merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan hidup rakyat selaras dengan matlamat Sustainable Development Goals (SDG) yang telah diadaptasi oleh semua negara ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Justeru dengan tema “Innovation for Well Being”, Hackathon Data Terbuka tahun ini telah mensyaratkan supaya produk data atau aplikasi yang dihasilkan dijajarkan dengan mana-mana 17 Sustainable Development Goals (SDG).   Hackathon Data Terbuka telah dianjurkan sejak tahun 2015. Tahun ini merupakan tahun kelima (ke-5) MAMPU berkolaborasi dengan rakan strategik bagi mengadakan program ini dan buat kali keduanya diadakan secara dalam talian melalui Portal Data Terbuka, di pautan https://hackathon.data.gov.my. Namun pada tahun ini tempoh masa yang diberikan lebih lama iaitu selama 240 jam / 10 hari berbanding 168 jam / 7 hari pada 2018.   Program kali ini melibatkan pendaftaran sebanyak 135 kumpulan (410 orang) yang terdiri daripada 41 kumpulan kategori Sektor Awam, 70 kumpulan Kategori Universiti & Industri serta 24 kumpulan Pelajar Sekolah Menengah.  Penyerahan produk telah bermula pada 12 – 17 September.  Sebanyak 98 kumpulan yang terdiri daripada 33 kumpulan kategori Sektor Awam, 47 kumpulan Kategori Universiti & Industri serta 18 kumpulan Pelajar Sekolah Menengah telah menghantar aplikasi/produk untuk dinilai oleh panel penilai.   Turut hadir sama di program tersebut ialah YBhg. Dato’ Dr. Suhazimah binti Dzazali, Timbalan Ketua Pengarah ICT, MAMPU bagi menyempurnakan Majlis Apresiasi Panel Penilai Sempena Program Hackathon Data Terbuka 2019.   Aspirasi penganjuran program Hackathon adalah untuk menerapkan budaya penciptaan dan pembangunan aplikasi atau produk selain dapat mencungkil bakat dan kemahiran peserta dalam menghasilkan aplikasi/produk yang kreatif, berinovasi yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat. Paling utama, aplikasi atau produk ini dibangunkan dengan menggunakan Data Terbuka yang mana data kini merupakan sumber yang paling berharga seperti kata-kata dari The Economist, “The world’s most valuable resource is no longer oil, but data”.   Selain itu, penghasilan produk melalui Data Terbuka ini juga diharap mampu menghasilkan produk yang boleh dikomersialkan dan melahirkan start-up dalam kalangan usahawan digital generasi muda, seterusnya menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara.   Hackathon Data Terbuka pada tahun ini telah mencatat sejarah di mana jumlah peserta seramai 410 berbanding 211 peserta pada tahun lepas. Tahun ini mencatatkan jumlah peserta teramai sejak Program Hackathon Data Terbuka ini mula dianjurkan pada tahun 2015 dan yang paling menggembirakan adalah usaha Kerajaan untuk menarik penglibatan sektor swasta dalam pelaksanaan inisiatif Data Terbuka ini telah disambut baik dengan penerimaan penyertaan yang paling tinggi adalah daripada kategori universiti dan industri dan peningkataan penyertaan daripada pelajar sekolah menengah sebanyak 140%.   Bagi menghargai penglibatan para peserta, program ini telah menawarkan hadiah lumayan berupa wang tunai berjumlah RM60,500.00.   Penganjuran Hackathon Data Terbuka ini berupaya menyedarkan masyarakat supaya lebih peka dan bertindak serta berupaya merebut peluang di persekitaran Ekonomi Digital yang berpacukan data ini untuk menyambut usaha Kerajaan ini dengan mengetengahkan aplikasi/produk yang dihasilkan oleh para peserta program hackathon ini ke peringkat yang lebih tinggi. Selain itu, pertandingan ini dapat dijadikan contoh bagaimana teknologi disruptif dimanfaatkan bagi merubah landskap dan paradigma kita tentang conventional business operating model apabila mereka menyanggah tradisi dan mencabar status-quo dengan cara memanfaatkan sepenuhnya teknologi untuk memberi definisi baharu kepada cara pemikiran konvensional.

PERTANDINGAN HACKATHON DATA TERBUKA 2019

08-Aug-2019
MAKLUMAN TERKINI : Tarikh tutup penghantaran aplikasi/produk pertandingan dilanjutkan sehingga 17 September 2019 (Selasa) selewat-lewatnya jam 12.00 tengah hari. Pada tahun 2019, MAMPU sekali lagi menganjurkan Program Hackhaton Data Terbuka secara dalam talian bagi tempoh 240 jam (10 hari) bermula pada 3 hingga 12 September 2019, disusuli dengan Sesi Pra Penilaian selama dua (2) hari pada 18 dan 19 September 2019 dan Sesi Penilaian Akhir pada 24 September 2019 (Selasa). Pendaftaran secara dalam talian dibuka mulai 16 Ogos hingga 2 September 2019. Objektif : Menyediakan platform untuk penciptaan produk data yang kreatif, berkualiti dan berinovasi; Memanfaatkan keupayaan Data Terbuka dalam penghasilan produk; Menggalakkan inovasi Data Terbuka dalam sistem penyampaian perkhidmatan awam; Memperkasakan produk data untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat; dan Meningkatkan penarafan Online Service Index (OSI) dan Open Data Barometer (ODB). SYARAT DAN TEMA PERTANDINGAN Penyertaan adalah percuma dan terbuka dan kepada semua warganegara Malaysia secara berkumpulan di mana setiap kumpulan dihadkan kepada dua (2) hingga lima (5) orang sahaja. Penyertaan terbuka kepada tiga (3) kategori iaitu: Kategori 1 : Sektor Awam Kategori 2 : Universiti dan Industri Kategori 3 : Pelajar Sekolah Menengah Pertandingan adalah secara dalam talian. Setiap peserta hanya boleh menyertai satu (1) kumpulan sahaja dan setiap kumpulan hanya boleh mewakili satu (1) kategori sahaja. Pendaftaran penyertaan adalah secara dalam talian melalui Portal Portal Hackathon Data Terbuka (https://hackathon.data.gov.my). Apllikasi/produk yang dibangunkan hendaklah dari scratch, asli dan tidak terikat dengan mana-mana Harta Intelek (Intellectual Property). Panel penilai berhak menarik balik hadiah sekiranya ciptaan bukan asli. Penggunaan set Data Terbuka daripada Portal Data Terbuka (https://www.data.gov.my) bagi pembangunan aplikasi/produk adalah MANDATORI. Set data dari sumber lain adalah digalakkan. Tema pertandingan adalah “Innovation for Well-being”. Peserta boleh membangunkan aplikasi/produk data berdasarkan salah satu atau kombinasi daripada 17 Matlamat Pembangunan Lestari (Sustainable Development Goals) iaitu agenda global yang digariskan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) seperti berikut: No Poverty; Zero Hunger; Good Health and Well-Being; Quality Education; Gender Equality; Clean Water and Sanitation; Affordable and Clean Energy; Decent Work and Economic Growth; Industry, Innovation and Infrastructure; Reduced Inequality; Sustainable Cities and Communities Responsible Consumption and Production; Climate Action; Life Below Water; Life on Land; Peace and Justice Strong Institutions; dan Partnerships to achieve the Goal. Peserta hendaklah menyedia dan menghantar item-item berkaitan aplikasi/produk yang dibangunkan dan dimuat naik melalui Portal Hackathon Data Terbuka yang disediakan oleh pihak penganjur dalam tempoh 3 hingga 12 September 2019 (sehingga jam 12.00 malam). Laporan hendaklah menggunakan format yang disediakan oleh penganjur seperti berikut: Format Laporan Ringkas berkaitan aplikasi/produk data (dalam format Powerpoint). Aplikasi/produk data yang dibangunkan. Senarai set data yang digunakan (set Data Terbuka dan set data daripada sumber lain). Pembangunan aplikasi/produk data perlu dibuat dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Penyerahan aplikasi/produk data yang dibuat selepas tamat tempoh tidak akan dinilai oleh panel penilai. Aplikasi/produk akhir hendaklah siap dan berfungsi dengan baik serta selari dengan tema pertandingan. Sesi Pra Penilaian dijalankan pada 18 dan 19 September 2019 ke atas laporan ringkas yang dikemukakan oleh peserta.  Pasukan yang terpilih ke Sesi Penilaian Akhir hendaklah hadir pada 24 September 2019 di Malaysian Global Innovation & Creativity Centre (MaGIC), 3730, Persiaran Apec, Cyberjaya, 63000 Cyberjaya, Selangor Darul Ehsan. Kehadiran guru pengiring bagi Kategori Pelajar Sekolah Menengah adalah DIWAJIBKAN. Penganjur akan berkolaborasi dengan pemenang menerusi perjanjian usaha bersama sebagai langkah yang kukuh dalam usaha memacu penghasilan aplikasi/produk data yang mampan dan memberi impak peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Penganjur juga berhak untuk mengubah suai atau meningkatkan keupayaan aplikasi/produk bagi maksud untuk digunakan dalam mana-mana portal rasmi Kerajaan yang difikirkan wajar. Penganjur tidak akan menanggung segala kos yang terlibat seperti kos pengangkutan, kos penginapan dan lain-lain kos. Pasukan dikehendaki menggunakan perkakasan, cable converter dan perisian ICT sendiri. Penganjur berhak meminda syarat dan peraturan tanpa perlu memaklumkan kepada peserta terlebih dahulu. Penganjur tidak bertanggungjawab ke atas sebarang insiden, kesesakan rangkaian internet, masalah kesihatan, kehilangan, kerosakan dan kerugian yang dialami semasa menyertai program. Penganjur berhak membatalkan penyertaan jika terdapat pelanggaran syarat. Keputusan penilaian akhir panel juri adalah MUKTAMAD dan sebarang bantahan tidak akan dilayan. Kriteria penilaian akhir adalah seperti berikut: 

Sabah Data Fest 2019

10-Jul-2019
Kementerian Pelajaran dan Inovasi dengan kerjasama Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Cawangan Sabah, Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri (JPKN) Sabah dan Kinabalu Coder telah menganjurkan Sabah Data Fest 2019 pada 8 hingga 9 Julai 2019. Sabah Data Fest 2019 diadakan bertujuan menggalakkan perkongsian data terbuka agensi kerajaan di Sabah, mempelajari teknik penyediaan set data yang berkualiti, meningkatkan kualiti set data di dalam portal data.gov.my dan meningkatkan kesedaran pelaksanaan Data Terbuka. Majlis penutupan telah disempurnakan oleh Menteri Pelajaran dan Inovasi, YB. Datuk Dr. Yusof Yacob.  Turut hadir bersama adalah Setiausaha Tetap Kementerian Pelajaran dan Inovasi YBhg. Datuk Dr.  Minggu Haji Jumaan, Pengarah MAMPU Sabah, YBhg. Dato’ Mohd Suhaili Mohd Taufek dan Pengarah JPKN Sabah, Puan Ernywati Dewi Abas.  Sebanyak 27 kumpulan yang terdiri daripada 47 orang wakil agensi di bawah Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah telah bertanding dalam program ini. Barisan juri yang menghakimi pertandingan ini terdiri daripada pegawai MAMPU (Ibu pejabat), JPKN dan Kinabalu Coder. Sebanyak 4 kategori telah dipertandingkan dan agensi pemenang adalah seperti berikut: Kategori Data Terbanyak dimenangi oleh Agensi Ko-Nelayan.  Kategori Data Berkualiti dimenangi oleh Lembaga Indursti Getah Sabah (LIGS) Kategori Data Variety dimenangi oleh Agensi Jabatan Keretapi Sabah; dan Kategori Anugerah Khas dimenangi oleh Agensi Jabatan Pengairan dan Saliran   Gambar Sabah Data Fest 2019 

MESYUARAT JAWATANKUASA PENYELARASAN DATA TERBUKA BIL. 1/2019

30-May-2019
30 Mei 2019 (Khamis) - Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan Data Terbuka Bil. 1/2019 telah diadakan di Bilik Mesyuarat Seri Gemilang, Aras 6, Blok B2, MAMPU Putrajaya.  Mesyuarat ini telah dihadiri oleh seramai 52 orang pegawai terdiri daripada Ketua Pegawai Maklumat, Pengurus ICT dan wakil-wakil dari Kementerian dan Pejabat Ketua Setiausaha Kerajaan (PSUK) Negeri. Tujuan mesyuarat adalah bagi membentangkan Laporan Pencapaian KPI Data Terbuka 2019 bagi Kementerian dan PSUK untuk suku tahun pertama sehingga 30 April 2019. Slaid Taklimat Mesyuarat  Penyelarasan Data Terbuka Bil. 1/2019

MALAYSIA OPEN DATA USER GROUP (MODUG) 2019

27-Apr-2019
Pada 27 April 2019, Program Malaysia Open Data User Group (MODUG) 2019 telah dilaksanakan secara kolaborasi strategik dengan Hack/Hackers Kuala Lumpur dan Google Malaysia dengan tema Growing Open Data Together.  Program ini diadakan di Google Malaysia, Axiata Tower, Kuala Lumpur dan dirasmikan oleh YBrs. Dr. Suhazimah Binti Dzazali, Timbalan Ketua Pengarah ICT MAMPU.  MODUG telah dilancarkan pada 14 November 2017 oleh YB Datuk Joseph Entulu Belaun dan merupakan platform untuk menghubungkan pemilik Data Terbuka (Agensi Kerajaan/Sektor Swasta) dengan pengguna data. Objektif program MODUG adalah untuk menghubungkan agensi pemilik Data Terbuka dengan pelbagai kategori pengguna data, menggalakkan pemilik data menerbitkan data berkualiti berdasarkan keperluan pengguna, meningkatkan kualiti set data yang diterbitkan ke arah ‘on demand data’ dan ‘granular data’ dan meningkatkan penglibatan rakyat (citizen participation). Seramai 105 orang peserta yang terdiri daripada komuniti, wartawan, akademia, badan bukan kerajaan (Non-Government Organization – NGO), syarikat startup dan media telah hadir dalam program tersebut.  Peserta program telah dibahagikan kepada 8 kumpulan mengikut kluster iaitu Statistik Kebangsaan/Bancian, Pengangkutan, Kesihatan, Pendidikan, Jenayah, Bajet/Kontrak Awam, Alam Sekitar/Pemetaan/Pemilikan Tanah dan lain-lain. Slaid pembentangan dan gambar-gambar program adalah seperti berikut : 1. Malaysia Open Data Program, YBrs. Dr. Yusminar, MAMPU 2. TM Perspective on Open Data, Mr Mohd Zaid Waqiyuddin bin Mohd Zulkifli, TM One 3. Sharing on our journey to Open Data as a Government Agency, Mr Tan Yee Siang, MaGIC 4. Open Contracting, Bernadine Fernz, Open Contracting Partnership (OCP) 5. Galeri gambar

Sesi Libat Urus Sesi Libat Urus Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Data Terbuka 2019, Malaysian Government Central Data Exchange (MyGDX) dan; Sistem Pemantauan Laman Web Dan Perkhidmatan Dalam Talian Kerajaan (SPLaSK) Bagi Zon Sarawak

25-Apr-2019
MAMPU telah mengadakan Sesi Libat Urus Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Data Terbuka 2019, Malaysian Government Central Data Exchange (MyGDX) dan; Sistem Pemantauan Laman Web Dan Perkhidmatan Dalam Talian Kerajaan (SPLaSK) bagi Zon Sarawak dengan kerjasama MAMPU Cawangan Sarawak pada 25 April 2019 (Khamis) bertempat di Jabatan Laut Malaysian Wilayah Sarawak Bahagian Barat, Pejabat Laut Kuching, Marina Kuching, Kuching, Sarawak.  Sesi ini telah dirasmikan oleh Encik Turidi bin Mat, Timbalan Pengarah Bahagian Kerajaan Digital. Selaras dengan agenda pendigitalan perkhidmatan kerajaan, sesi libat urus ini bertujuan untuk: memaklumkan Program Pemerkasaan Data Terbuka, Perancangan KPI Data Terbuka 2019 dan sesi coaching KPI Data Terbuka 2019. memberi pendedahan tentang kepentingan perkongsian data melalui perkhidmatan yang disediakan oleh MyGDX. memberi pendedahan dan kesedaran tentang kepentingan SPLaSK sebagai mekanisme pemantauan laman web dan perkhidmatan dalam talian yang komprehensif agar penambahbaikan secara berterusan dapat dilaksanakan. Sesi libat urus ini telah dihadiri Pengurus ICT dan Data Steward/Data  Agent Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (PSUK) Sarawak.    .   Kertas 1         Program Pemerkasaan Data Terbuka                         Sasaran KPI Data Terbuka Kertas 2         KPI Data Terbuka 2019 Kertas 3         Promosi Hub Perkongsian Data Kerajaan Malaysia (Malaysian Government Central Data Exchange - MyGDX) Kertas 4         Sistem Pemantauan Laman Web dan Perkhidmatan Dalam Talian Kerajaan (SPLaSK) Kertas 5          Sesi Coaching KPI Data Terbuka 2019 - Pengemaskinian Set Data Terbuka Lampiran A     Tatacara Pengemaskinian lesen Lampiran B     Tatacara Pengemaskinian Set Data Gambar Sesi Libat Urus

Sesi Libat Urus Sesi Libat Urus Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Data Terbuka 2019, Malaysian Government Central Data Exchange (MyGDX) dan; Sistem Pemantauan Laman Web Dan Perkhidmatan Dalam Talian Kerajaan (SPLaSK) Bagi Zon Timur

18-Apr-2019
‚Äč MAMPU telah mengadakan Sesi Libat Urus Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Data Terbuka 2019, Malaysian Government Central Data Exchange (MyGDX) dan; Sistem Pemantauan Laman Web Dan Perkhidmatan Dalam Talian Kerajaan (SPLaSK) bagi Zon Timur dengan kerjasama Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang pada 18 April 2019 (Khamis) bertempat di Dewan Utama, Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah, Kuantan, Pahang.  Sesi ini telah dirasmikan oleh YBrs. Dr. Yusminar binti Yunus, Pengarah Bahagian Kerajaan Digital. Selaras dengan agenda pendigitalan perkhidmatan kerajaan, sesi libat urus ini bertujuan untuk: memaklumkan Program Pemerkasaan Data Terbuka, Perancangan KPI Data Terbuka 2019 dan sesi coaching KPI Data Terbuka 2019. memberi pendedahan tentang kepentingan perkongsian data melalui perkhidmatan yang disediakan oleh MyGDX. memberi pendedahan dan kesedaran tentang kepentingan SPLaSK sebagai mekanisme pemantauan laman web dan perkhidmatan dalam talian yang komprehensif agar penambahbaikan secara berterusan dapat dilaksanakan. Sesi libat urus ini telah dihadiri Pengurus ICT dan Data Steward/Data  Agent Pejabat Setiausha Kerajaan Negeri (PSUK) Pahang, Terengganu dan Kelantan.          Kertas 1         Program Pemerkasaan Data Terbuka                        Sasaran KPI Data Terbuka Kertas 2         KPI Data Terbuka 2019 Kertas 3         Promosi Hub Perkongsian Data Kerajaan Malaysia (Malaysian Government Central Data Exchange - MyGDX) Kertas 4         Sistem Pemantauan Laman Web dan Perkhidmatan Dalam Talian Kerajaan (SPLaSK) Kertas 5          Pengemaskinian Set Data Terbuka Lampiran A    Tatacara Pengemaskinian lesen Lampiran B    Tatacara Pengemaskinian Set Data Gambar Sesi Libat Urus

Sesi Libat Urus Sesi Libat Urus Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Data Terbuka 2019, Malaysian Government Central Data Exchange (MyGDX) dan; Sistem Pemantauan Laman Web Dan Perkhidmatan Dalam Talian Kerajaan (SPLaSK) Bagi Zon Selatan

11-Apr-2019
MAMPU telah mengadakan Sesi Libat Urus Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Data Terbuka 2019, Malaysian Government Central Data Exchange (MyGDX) dan; Sistem Pemantauan Laman Web Dan Perkhidmatan Dalam Talian Kerajaan (SPLaSK) bagi Zon Selatan dengan kerjasama Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka pada 11 April 2019 (Khamis) bertempat di Dewan Seri Negeri, Jabatan Ketua Menteri Melaka, Kompleks Seri Negeri, Hang Tuah Jaya, Ayer Keroh, Melaka.  Sesi ini telah dirasmikan oleh YBrs. Dr. Yusminar binti Yunus, Pengarah Bahagian Kerajaan Digital. Selaras dengan agenda pendigitalan perkhidmatan kerajaan, sesi libat urus ini bertujuan untuk: memaklumkan Program Pemerkasaan Data Terbuka, Perancangan KPI Data Terbuka 2019 dan sesi coaching KPI Data Terbuka 2019. memberi pendedahan tentang kepentingan perkongsian data melalui perkhidmatan yang disediakan oleh MyGDX. memberi pendedahan dan kesedaran tentang kepentingan SPLaSK sebagai mekanisme pemantauan laman web dan perkhidmatan dalam talian yang komprehensif agar penambahbaikan secara berterusan dapat dilaksanakan. Sesi libat urus ini telah dihadiri Pengurus ICT dan Data Steward/Data  Agent Pejabat Setiausha Kerajaan Negeri (PSUK) Melaka dan Johor.    .       Kertas 1         Program Pemerkasaan Data Terbuka                         Sasaran KPI Data Terbuka Kertas 2         KPI Data Terbuka 2019 Kertas 3         Promosi Hub Perkongsian Data Kerajaan Malaysia (Malaysian Government Central Data Exchange - MyGDX) Kertas 4         Sistem Pemantauan Laman Web dan Perkhidmatan Dalam Talian Kerajaan (SPLaSK) Kertas 5          Pengemaskinian Set Data Terbuka Lampiran A     Tatacara Pengemaskinian lesen Lampiran B     Tatacara Pengemaskinian Set Data Gambar Sesi Libat Urus

Sesi Libat Urus Sesi Libat Urus Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Data Terbuka 2019, Malaysian Government Central Data Exchange (MyGDX) dan; Sistem Pemantauan Laman Web Dan Perkhidmatan Dalam Talian Kerajaan (SPLaSK) Bagi Zon Sabah

09-Apr-2019
MAMPU telah mengadakan Sesi Libat Urus Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Data Terbuka 2019, Malaysian Government Central Data Exchange (MyGDX) dan; Sistem Pemantauan Laman Web Dan Perkhidmatan Dalam Talian Kerajaan (SPLaSK) bagi Zon Sabah dengan kerjasama MAMPU Cawangan Sabah pada 9 April 2019 (Selasa) bertempat di Makmal Komputer Akasia, INTAN Sabah.  Sesi ini telah dirasmikan oleh YBrs. Dr. Yusminar binti Yunus, Pengarah Bahagian Kerajaan Digital. Selaras dengan agenda pendigitalan perkhidmatan kerajaan, sesi libat urus ini bertujuan untuk: memaklumkan Program Pemerkasaan Data Terbuka, Perancangan KPI Data Terbuka 2019 dan sesi coaching KPI Data Terbuka 2019. memberi pendedahan tentang kepentingan perkongsian data melalui perkhidmatan yang disediakan oleh MyGDX. memberi pendedahan dan kesedaran tentang kepentingan SPLaSK sebagai mekanisme pemantauan laman web dan perkhidmatan dalam talian yang komprehensif agar penambahbaikan secara berterusan dapat dilaksanakan. Sesi libat urus ini telah dihadiri Pengurus ICT dan Data Steward/Data  Agent Pejabat Setiausha Kerajaan Negeri (PSUK) Sabah.    .   Kertas 1         Program Pemerkasaan Data Terbuka Kertas 2         KPI Data Terbuka 2019 Kertas 3         Promosi Hub Perkongsian Data Kerajaan Malaysia (Malaysian Government Central Data Exchange - MyGDX) Kertas 4         Sistem Pemantauan Laman Web dan Perkhidmatan Dalam Talian Kerajaan (SPLaSK) Kertas 5          Pengemaskinian Set Data Terbuka Lampiran A     Tatacara Pengemaskinian lesen Lampiran B     Tatacara Pengemaskinian Set Data Gambar Sesi Libat Urus

PENDAFTARAN MALAYSIA OPEN DATA USER GROUP (MODUG) 2019

01-Apr-2019
                                                         Sebagai usaha memperkasakan pelaksanaan inisiatif Data Terbuka, MAMPU dengan kerjasama Hacks/Hackers Kuala Lumpur akan menganjurkan program Malaysia Open Data User Group (MODUG) 2019 yang bertemakan “Growing Open Data Together”. Program ini merupakan satu platform jalinan hubungan antara agensi pemilik/pembekal data terbuka dengan pelbagai kategori pengguna seperti industri, akademia, media, Badan Bukan Kerajaan, rakyat dan sebagainya.    Antara objektif program adalah untuk meningkatkan penglibatan rakyat dalam mengarus perdana inisiatif data terbuka dengan mendapatkan maklum balas tentang data terbuka yang diperlukan dan menggalakkan pemilik data menerbitkan data yang berkualiti berdasarkan keperluan pengguna dan memberi impak tinggi dalam perkembangan ekonomi khususnya kepada rakyat.  Program tersebut akan diadakan pada ketetapan berikut:   Tarikh   :  27 April 2019 (Sabtu) Masa     : 9.30 pagi - 1.00 petang Tempat  : Google Malaysia,                  Level 20, Axiata Tower, 9, Jalan Stesen Sentral 5,                  Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur.   Klik pautan untuk maklumat lanjut dan pendaftaran.  

Sesi Libat Urus Sesi Libat Urus Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Data Terbuka 2019, Malaysian Government Central Data Exchange (MyGDX) dan; Sistem Pemantauan Laman Web Dan Perkhidmatan Dalam Talian Kerajaan (SPLaSK) Bagi Zon Utara

25-Mar-2019
MAMPU telah mengadakan Sesi Libat Urus Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Data Terbuka 2019, Malaysian Government Central Data Exchange (MyGDX) dan; Sistem Pemantauan Laman Web Dan Perkhidmatan Dalam Talian Kerajaan (SPLaSK) bagi Zon Utara dengan kerjasama Pejabat Setiausaha Kerajaan (SUK) Negeri Pulau Pinang pada 25 Mac 2019 (Isnin) bertempat di Penang Digital Library.  Sesi ini telah dirasmikan oleh YBrs. Dr. Yusminar binti Yunus, Pengarah Bahagian Kerajaan Digital. Selaras dengan agenda pendigitalan perkhidmatan kerajaan, sesi libat urus ini bertujuan untuk: memaklumkan Program Pemerkasaan Data Terbuka, Perancangan KPI Data Terbuka 2019 dan sesi coaching KPI Data Terbuka 2019. memberi pendedahan tentang kepentingan perkongsian data melalui perkhidmatan yang disediakan oleh MyGDX. memberi pendedahan dan kesedaran tentang kepentingan SPLaSK sebagai mekanisme pemantauan laman web dan perkhidmatan dalam talian yang komprehensif agar penambahbaikan secara berterusan dapat dilaksanakan. Sesi libat urus ini telah dihadiri Pengurus ICT dan Data Steward/Data  Agent Pejabat Setiausha Kerajaan Negeri (PSUK) Negeri Pulau Pinang, Perak, Kedah dan Perlis.    .     Kertas 1         Program Pemerkasaan Data Terbuka Kertas 2         KPI Data Terbuka 2019 Kertas 3         Promosi Hub Perkongsian Data Kerajaan Malaysia (Malaysian Government Central Data Exchange - MyGDX) Kertas 4         Sistem Pemantauan Laman Web dan Perkhidmatan Dalam Talian Kerajaan (SPLaSK) Kertas 5          Pengemaskinian Set Data Terbuka Lampiran A     Tatacara Pengemaskinian lesen Lampiran B     Tatacara Pengemaskinian Set Data Gambar Sesi Libat Urus

Sesi Libat Urus Sesi Libat Urus Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Data Terbuka 2019, Malaysian Government Central Data Exchange (MyGDX) dan; Sistem Pemantauan Laman Web Dan Perkhidmatan Dalam Talian Kerajaan (SPLaSK) Bagi Zon Tengah

20-Mar-2019
Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) telah mengadakan Sesi Libat Urus Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Data Terbuka 2019, Malaysian Government Central Data Exchange (MyGDX) dan; Sistem Pemantauan Laman Web Dan Perkhidmatan Dalam Talian Kerajaan (SPLaSK) bagi Zon Tengah bertempat di Blok B1, Kompleks Jabatan Perdana Menteri, Putrajaya pada 20 Mac 2019 (Rabu).  Sesi libat urus ini telah dirasmikan oleh YBrs. Dr. Yusminar binti Yunus, Pengarah Bahagian Kerajaan Digital, MAMPU. Selaras dengan agenda pendigitalan perkhidmatan kerajaan, sesi libat urus ini bertujuan untuk: memaklumkan Program Pemerkasaan Data Terbuka, Perancangan KPI Data Terbuka 2019 dan sesi coaching KPI Data Terbuka 2019. memberi pendedahan tentang kepentingan perkongsian data melalui perkhidmatan yang disediakan oleh MyGDX. memberi pendedahan dan kesedaran tentang kepentingan SPLaSK sebagai mekanisme pemantauan laman web dan perkhidmatan dalam talian yang komprehensif agar penambahbaikan secara berterusan dapat dilaksanakan. Sesi libat urus ini telah dihadiri Pengurus ICT dan Data Steward/Data  Agent Kementerian, Pejabat Setiausha Kerajaan Negeri Selangor serta Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan.    Nota:  Slaid taklimat di bawah akan dikemaskini dari masa ke semasa. Kertas 1 Program Pemerkasaan Data Terbuka Kertas 2 KPI Data Terbuka 2019 Kertas 3  Hub Perkongsian Data Kerajaan Malaysia (Malaysian Government Central Data Exchange - MyGDX) Kertas 4  Sistem Pemantauan Laman Web dan Perkhidmatan Dalam Talian Kerajaan (SPLaSK) Kertas 5  Pengemaskinian Set Data Terbuka Lampiran A - Tatacara Pengemaskinian Lesen Lampiran B - Tatacara Pengemaskinian Set Data Gambar Sesi Libat Urus

MAJLIS PENYAMPAIAN SIJIL PENGHARGAAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) DATA TERBUKA BAGI TAHUN 2018

04-Mar-2019
Pada 4 Mac 2019, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) telah menganjurkan Majlis Penyampaian Sijil Penghargaan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Data Terbuka Bagi Tahun 2018 kepada Kementerian dan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (PSUK). Majlis telah berlangsung di Dewan Taklimat Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU), Jabatan Perdana Menteri dan disempurnakan oleh YBhg. Dato’ Seri Dr. Ismail bin Bakar, Ketua Setiausaha Negara. Majlis buat julung kali diadakan ini adalah sebagai tanda penghargaan dan terima kasih Kerajaan terhadap komitmen dan kerjasama semua Kementerian dan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (PSUK) yang telah mencapai sasaran KPI dan menyumbang kepada pencapaian KPI Data Terbuka Tahun 2018. Seramai 52 Ketua Setiausaha Kementerian, Ketua Pengarah dan Setiausaha Kerajaan Negeri telah hadir untuk menerima sijil penghargaan dalam majlis berkenaan. Bertepatan dengan hasrat Kerajaan untuk menjadikan perkongsian data secara lebih agresif dalam kalangan agensi Kerajaan, penerbitan set Data Terbuka di Portal Data Terbuka telah diangkat sebagai Penunjuk Prestasi Utama (Key Performance Indicator - KPI) Generik bagi penilaian prestasi Penjawat Pengurusan Tertinggi Perkhidmatan Awam (PPTPA) dengan sasaran 10,000 set data baharu diterbitkan di Portal Data Terbuka. Sehingga 31 Disember 2018, sebanyak 10,400 set data baharu telah berjaya diterbitkan melebihi sasaran. Sebanyak 18 daripada 25 Kementerian (72%) dan 10 daripada 13 PSUK (76.9%) telah mencapai sasaran KPI melebihi 100%. Teras kejayaan ini adalah hasil pengemblingan tenaga, komitmen dan semangat kerjasama yang padu daripada Kementerian dan PSUK dalam mencapai sasaran KPI yang ditetapkan. Pencapaian ini merupakan satu lagi titik sejarah yang signifikan dalam usaha Kerajaan untuk memperkasakan sistem penyampaian perkhidmatan berpacukan data yang dapat menyemarakkan budaya inovasi dan kreativiti dalam perkhidmatan awam yang secara langsung memberi manfaat kepada pelbagai pihak sama ada rakyat, agensi Kerajaan, industri, akademia, penyelidik dan sebagainya. Sebagai rantaian kehadapan,  MAMPU beriltizam untuk mencapai sasaran yang lebih tinggi lagi pada tahun 2019 ini khususnya untuk meningkatkan kualiti data dan penggunaan Data Terbuka melalui penghasilan produk/perkhidmatan yang kreatif dan berinovatif di samping meningkatkan kedudukan negara di peringkat global seperti Open Data Barometer dan On-line Service Index. Klik gambar sekitar Majlis Penyampaian Sijil Penghargaan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Data Terbuka Bagi Tahun 2018

Keputusan Hackathon Data Terbuka 2018

13-Nov-2018
13 November 2018 - Pengumuman pemenang dan penyampaian hadiah Hackathon Data Terbuka 2018 telah diadakan semasa program Public Sector Chief Information Officer Convention And Exhibition (CIO CONVEX) 2018 di Pusat Konvensyen Tabung Haji, KLIA. Penyampaian hadiah telah disampaikan oleh YBhg Datuk Seri Dr. Ismail bin Hj. Bakar, Ketua Setiausaha Negara. Pemenang pertama kategori 1 Ssektor Awam) dan kategori 2 (Universiti dan Industri) telah memenangi wang tunai berjumlah RM10,000.00 dan sijil penghargaan. Untuk kategori 3 (Pelajar Sekolah Menengah), pemenang pertama telah memenangi wang tunai berjumlah RM3,000.00 dan sijil penghargaan. Berikut senarai pemenang bagi setiap kategori: Kategori Sektor Awam 1.      Mentadak Bandar Agensi: MAMPU Nama Produk: mylestari Penerangan Produk:   Sebuah aplikasi web yang membantu rakyat dalam mengenalpasti kelestarian sesebuah negeri. Kaedah penilaian dibuat berdasarkan kepada pengukuran Kerangka MURNInets 2.0 yang terdiri daripada 6 dimensi.   2.       I.R.D  Agensi: ANGKASA Nama Produk: ILKBS@kerjaya Penerangan Produk:   Alat bantuan bagi golongan belia membuat keputusan pilihan kerjaya berdasarkan kemahiran yang bersesuaian. Alat bantuan dibina menggunakn hybrid programming language  untuk kegunaan di Android dan IOS.   3.      Tamkin Agensi: Kementerian Luar Negeri Nama Produk: ez4oku Penerangan Produk: Aplikasi web yang menyediakan maklumat kepada golongan Orang Kelainan Upaya (OKU) untuk mencari maklumat berkaitan bantuan, perjalanan luar negara, pekerjaan dan paparan statistik berkaitan.   4.      PeGIS Agensi: SUK Negeri Pulau Pinang Nama Produk: DENGGI Map Journal Penerangan Produk: Aplikasi web berkenaan Jurnal kes denggi di Malaysia dan pemetaan lokaliti hotspot  di Pulau Pinang menggunakan teknologi geospatial.   5.      RosHack Agensi: Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS) Nama Produk: SayaSelamat Penerangan Produk: Aplikasi mobile SayaSelamat ialah pembantu keselamatan maya. Memaparkan maklumat kritikal seperti indeks jenayah, statistik kemalangan jalan raya, balai polis, balai bomba, hospital kerajaan, dan pelbagai data OKU.   Kategori Universiti & Industri 1.      RTFirst Agensi: UTMKL & UKM Nama Produk: I-Queue Penerangan Produk: Aplikasi web yang memberikan penyelesaian kepada masalah menunggu di kaunter servis kerajaan (antaranya adalah kaunter servis hospital dan klinik kerajaan) dengan lebih mesra pengguna menggunakan teknologi terkini.   2.      Terra Agensi: Universiti Sains Malaysia Nama Produk: eKecemasan Penerangan Produk: Aplikasi mobile ini mampu digunakan untuk melaporkan kejadian kemalangan dan maklumat mangsa ke hospital yang terdekat dengan tempat kejadian yang dikesan menggunakan Sistem Kedudukan Global (GPS).   3.      Well Care Concepts Asia Agensi: Ohsemcode Solutions  & Ideal Nauticare Sdn Bhd Nama Produk: Well Care Concepts Asia Penerangan Produk: Aplikasi web Well Care Concept - amal, kebajikan, sukarelawan dan pelancongan digabungkan.   4.      Senduk Lunatech Agensi: Freelancer Nama Produk: Oursourcer Penerangan Produk: Applikasi mobile ini dicipta bagi membolehkan immigran mencari kerja yang diidamkan kerana semua proses akan dilakukan di dalam applikasi ini bermula dari pendaftaran sehinnga bekerja di Malaysia.   5.      A&M Agensi: Authentic Venture Sdn Bhd Nama Produk: Moving MAMPU's Data Online Penerangan Produk: Aplikasi web dalam membina API yang disesuaikan untuk data supaya ia berguna untuk dunia teknologi.   Kategori Pelajar Sekolah Menengah 1.      Cheese Cake Agensi: SMK Taman Tuanku Jaafar Nama Produk: Creona Penerangan Produk: Aplikasi mobile pelbagai fungsi yang mempunyai pelbagai pilihan seperti capaian maps, cuaca dan penterjemah bahasa serta mempunyai permainan mini yang menyeronokkan.   2.      Frontida Agensi: Kolej Tunku Kurshiah Nama Produk: Kiddo Penerangan Produk: Aplikasi ini memberi kemudahan kepada ibu bapa atau penjaga dengan menyediakan maklumat berkaitan klinik kesihatan, pusat jagaan dan kemudahan hiburan kanak-kanak.   3.       Meraki Agensi: Kolej Tunku Kurshiah Nama Produk: Krizon Penerangan Produk: Aplikasi mobile yang boleh membantu masyarakat pada waktu-waktu kecemasan.   4.      Chipsnut Agensi: The Malay College Kuala Kangsar (MCKK) Nama Produk: Latrinavigator Penerangan Produk: Aplikasi mobile ini tiada lagi di pasaran dan sangat berguna ketika kecemasan terutama sekali kepada OKU. Aplikasi ini dapat membantu OKU mengetahui hala tujunya dan dapat menjimatkan masanya.   5.      Bunny Hop Agensi: SMK Taman Tuanku Jaafar Nama Produk: Ezjob Penerangan Produk: Aplikasi web ini boleh digunakan oleh para graduan  yang masih menunggu tawaran pekerjaan atau belia yang belum mempunyai pekerjaan dan majikan yang masih mencari kakitangan untuk organisasi mereka.

2018 AODP Dialogue and Open Data Conference

07-Nov-2018
2018 AODP Dialogue and Conference, Seoul, Korea Presentation Slides - 2018 AODP Dialogue and Conference, Seoul, Korea Title:                    Unlocking the economic value of open data: Malaysia’s experience Presented by:      YBrs. Dr. Yusminar Yunus                              Digital Government Division                             MAMPU, Prime Minister’s Department                             Malaysia.