Berita / Hebahan / Aktiviti / Sesi Libat Urus Sesi Libat Urus Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Data Terbuka 2019, Malaysian Government Central Data Exchange (MyGDX) dan; Sistem Pemantauan Laman Web Dan Perkhidmatan Dalam Talian Kerajaan (SPLaSK) Bagi Zon Sarawak

Berita / Hebahan / Aktiviti

Sesi Libat Urus Sesi Libat Urus Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Data Terbuka 2019, Malaysian Government Central Data Exchange (MyGDX) dan; Sistem Pemantauan Laman Web Dan Perkhidmatan Dalam Talian Kerajaan (SPLaSK) Bagi Zon Sarawak

25-Apr-2019

MAMPU telah mengadakan Sesi Libat Urus Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Data Terbuka 2019, Malaysian Government Central Data Exchange (MyGDX) dan; Sistem Pemantauan Laman Web Dan Perkhidmatan Dalam Talian Kerajaan (SPLaSK) bagi Zon Sarawak dengan kerjasama MAMPU Cawangan Sarawak pada 25 April 2019 (Khamis) bertempat di Jabatan Laut Malaysian Wilayah Sarawak Bahagian Barat, Pejabat Laut Kuching, Marina Kuching, Kuching, Sarawak.  Sesi ini telah dirasmikan oleh Encik Turidi bin Mat, Timbalan Pengarah Bahagian Kerajaan Digital.

Selaras dengan agenda pendigitalan perkhidmatan kerajaan, sesi libat urus ini bertujuan untuk:

  1. memaklumkan Program Pemerkasaan Data Terbuka, Perancangan KPI Data Terbuka 2019 dan sesi coaching KPI Data Terbuka 2019.
  2. memberi pendedahan tentang kepentingan perkongsian data melalui perkhidmatan yang disediakan oleh MyGDX.
  3. memberi pendedahan dan kesedaran tentang kepentingan SPLaSK sebagai mekanisme pemantauan laman web dan perkhidmatan dalam talian yang komprehensif agar penambahbaikan secara berterusan dapat dilaksanakan.

Sesi libat urus ini telah dihadiri Pengurus ICT dan Data Steward/Data  Agent Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (PSUK) Sarawak. 

 

.  

Kertas 1         Program Pemerkasaan Data Terbuka

                        Sasaran KPI Data Terbuka

Kertas 2         KPI Data Terbuka 2019

Kertas 3         Promosi Hub Perkongsian Data Kerajaan Malaysia (Malaysian Government Central Data Exchange - MyGDX)

Kertas 4         Sistem Pemantauan Laman Web dan Perkhidmatan Dalam Talian Kerajaan (SPLaSK)

Kertas 5          Sesi Coaching KPI Data Terbuka 2019 - Pengemaskinian Set Data Terbuka

Lampiran A     Tatacara Pengemaskinian lesen

Lampiran B     Tatacara Pengemaskinian Set Data

Gambar Sesi Libat Urus