Berita / Hebahan / Aktiviti / Sesi Libat Urus Sesi Libat Urus Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Data Terbuka 2019, Malaysian Government Central Data Exchange (MyGDX) dan; Sistem Pemantauan Laman Web Dan Perkhidmatan Dalam Talian Kerajaan (SPLaSK) Bagi Zon Tengah

Berita / Hebahan / Aktiviti

Sesi Libat Urus Sesi Libat Urus Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Data Terbuka 2019, Malaysian Government Central Data Exchange (MyGDX) dan; Sistem Pemantauan Laman Web Dan Perkhidmatan Dalam Talian Kerajaan (SPLaSK) Bagi Zon Tengah

20-Mar-2019

Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) telah mengadakan Sesi Libat Urus Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Data Terbuka 2019, Malaysian Government Central Data Exchange (MyGDX) dan; Sistem Pemantauan Laman Web Dan Perkhidmatan Dalam Talian Kerajaan (SPLaSK) bagi Zon Tengah bertempat di Blok B1, Kompleks Jabatan Perdana Menteri, Putrajaya pada 20 Mac 2019 (Rabu).  Sesi libat urus ini telah dirasmikan oleh YBrs. Dr. Yusminar binti Yunus, Pengarah Bahagian Kerajaan Digital, MAMPU.

Selaras dengan agenda pendigitalan perkhidmatan kerajaan, sesi libat urus ini bertujuan untuk:

  1. memaklumkan Program Pemerkasaan Data Terbuka, Perancangan KPI Data Terbuka 2019 dan sesi coaching KPI Data Terbuka 2019.
  2. memberi pendedahan tentang kepentingan perkongsian data melalui perkhidmatan yang disediakan oleh MyGDX.
  3. memberi pendedahan dan kesedaran tentang kepentingan SPLaSK sebagai mekanisme pemantauan laman web dan perkhidmatan dalam talian yang komprehensif agar penambahbaikan secara berterusan dapat dilaksanakan.

Sesi libat urus ini telah dihadiri Pengurus ICT dan Data Steward/Data  Agent Kementerian, Pejabat Setiausha Kerajaan Negeri Selangor serta Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan. 

 

Nota:  Slaid taklimat di bawah akan dikemaskini dari masa ke semasa.

Kertas 1 Program Pemerkasaan Data Terbuka

Kertas 2 KPI Data Terbuka 2019

Kertas 3  Hub Perkongsian Data Kerajaan Malaysia (Malaysian Government Central Data Exchange - MyGDX)

Kertas 4  Sistem Pemantauan Laman Web dan Perkhidmatan Dalam Talian Kerajaan (SPLaSK)

Kertas 5  Pengemaskinian Set Data Terbuka

Lampiran A - Tatacara Pengemaskinian Lesen

Lampiran B - Tatacara Pengemaskinian Set Data

Gambar Sesi Libat Urus