Berita / Hebahan / Aktiviti

Forum "Public Open Data" - Agenda dan Slaid Pembentangan

15-Jun-2016
Slaid Pembentangan Forum Sila klik di sini untuk mengakses slaid pembentangan bertajuk "Open Data Forum 20160614 - The Implementation of Public Sector Open Data-Issues and Challenges". Sila klik di sini untuk mengakses slaid pembentangan bertajuk "Open Data Forum 20160614 - Open Data Best Practices"  

Taklimat Pelaksanaan Data Terbuka Sektor Awam (DTSA) kepada Kementerian Pendidikan Tinggi

05-Feb-2016
MAMPU telah dijemput untuk memberi Taklimat Pelaksanaan DTSA di dalam Mesyuarat Bersama Ketua Pegawai Maklumat (CIO) Kementerian Pendidikan Tinggi Bil. 1/2016.

Taklimat Pelaksanaan Data Terbuka Sektor Awam (DTSA) kepada Jabatan Penjara Malaysia

29-Jan-2016
MAMPU telah dijemput untuk memberi taklimat mengenai Pekeliling Am Bil. 1/2015 - Pelaksanaan Data Terbuka Sektor Awam di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pasukan Kerja Data Terbuka Jabatan Penjara Malaysia Bil.1/2016.

Bengkel Set Data DTSA Siri 2/2016

20-Jan-2016
Bengkel ini bertujuan untuk memaklumkan status terkini pelaksanaan DTSA dan juga untuk mendapatkan maklum balas agensi berkenaan set data yang dicadangkan oleh MAMPU untuk di muat naik ke dalam portal DTSA. Sesi bengkel ini dihadiri oleh empat (4) agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri iaitu: i) Suruhanjaya Perkhidmatan Awam ii) Jabatan Perkhidmatan Awam iii) Bahagian Hal Ehwal Undang-undang iv) Jabatan Audit Negara

Bengkel Set Data DTSA Siri 1/2016

19-Jan-2016
Bengkel ini bertujuan untuk memaklumkan status terkini pelaksanaan DTSA dan juga untuk mendapatkan maklum balas agensi berkenaan set data yang dicadangkan oleh MAMPU untuk di muat naik ke dalam portal DTSA. Sesi bengkel ini dihadiri oleh lapan (8) kementerian iaitu: Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Kementerian Wilayah Persekutuan Kementerian Kesihatan Kementerian Pertahanan Kementerian Perdagangan Antarabangsa Industri Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi Kementerian Pendidikan Tinggi