Berita / Hebahan / Aktiviti

PENDAFTARAN MALAYSIA OPEN DATA USER GROUP (MODUG) 2019

01-Apr-2019
                                                         Sebagai usaha memperkasakan pelaksanaan inisiatif Data Terbuka, MAMPU dengan kerjasama Hacks/Hackers Kuala Lumpur akan menganjurkan program Malaysia Open Data User Group (MODUG) 2019 yang bertemakan “Growing Open Data Together”. Program ini merupakan satu platform jalinan hubungan antara agensi pemilik/pembekal data terbuka dengan pelbagai kategori pengguna seperti industri, akademia, media, Badan Bukan Kerajaan, rakyat dan sebagainya.    Antara objektif program adalah untuk meningkatkan penglibatan rakyat dalam mengarus perdana inisiatif data terbuka dengan mendapatkan maklum balas tentang data terbuka yang diperlukan dan menggalakkan pemilik data menerbitkan data yang berkualiti berdasarkan keperluan pengguna dan memberi impak tinggi dalam perkembangan ekonomi khususnya kepada rakyat.  Program tersebut akan diadakan pada ketetapan berikut:   Tarikh   :  27 April 2019 (Sabtu) Masa     : 9.30 pagi - 1.00 petang Tempat  : Google Malaysia,                  Level 20, Axiata Tower, 9, Jalan Stesen Sentral 5,                  Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur.   Klik pautan untuk maklumat lanjut dan pendaftaran.  

Sesi Libat Urus Sesi Libat Urus Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Data Terbuka 2019, Malaysian Government Central Data Exchange (MyGDX) dan; Sistem Pemantauan Laman Web Dan Perkhidmatan Dalam Talian Kerajaan (SPLaSK) Bagi Zon Utara

25-Mar-2019
MAMPU telah mengadakan Sesi Libat Urus Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Data Terbuka 2019, Malaysian Government Central Data Exchange (MyGDX) dan; Sistem Pemantauan Laman Web Dan Perkhidmatan Dalam Talian Kerajaan (SPLaSK) bagi Zon Utara dengan kerjasama Pejabat Setiausaha Kerajaan (SUK) Negeri Pulau Pinang pada 25 Mac 2019 (Isnin) bertempat di Penang Digital Library.  Sesi ini telah dirasmikan oleh YBrs. Dr. Yusminar binti Yunus, Pengarah Bahagian Kerajaan Digital. Selaras dengan agenda pendigitalan perkhidmatan kerajaan, sesi libat urus ini bertujuan untuk: memaklumkan Program Pemerkasaan Data Terbuka, Perancangan KPI Data Terbuka 2019 dan sesi coaching KPI Data Terbuka 2019. memberi pendedahan tentang kepentingan perkongsian data melalui perkhidmatan yang disediakan oleh MyGDX. memberi pendedahan dan kesedaran tentang kepentingan SPLaSK sebagai mekanisme pemantauan laman web dan perkhidmatan dalam talian yang komprehensif agar penambahbaikan secara berterusan dapat dilaksanakan. Sesi libat urus ini telah dihadiri Pengurus ICT dan Data Steward/Data  Agent Pejabat Setiausha Kerajaan Negeri (PSUK) Negeri Pulau Pinang, Perak, Kedah dan Perlis.    .     Kertas 1         Program Pemerkasaan Data Terbuka Kertas 2         KPI Data Terbuka 2019 Kertas 3         Promosi Hub Perkongsian Data Kerajaan Malaysia (Malaysian Government Central Data Exchange - MyGDX) Kertas 4         Sistem Pemantauan Laman Web dan Perkhidmatan Dalam Talian Kerajaan (SPLaSK) Kertas 5          Pengemaskinian Set Data Terbuka Lampiran A     Tatacara Pengemaskinian lesen Lampiran B     Tatacara Pengemaskinian Set Data Gambar Sesi Libat Urus

Sesi Libat Urus Sesi Libat Urus Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Data Terbuka 2019, Malaysian Government Central Data Exchange (MyGDX) dan; Sistem Pemantauan Laman Web Dan Perkhidmatan Dalam Talian Kerajaan (SPLaSK) Bagi Zon Tengah

20-Mar-2019
Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) telah mengadakan Sesi Libat Urus Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Data Terbuka 2019, Malaysian Government Central Data Exchange (MyGDX) dan; Sistem Pemantauan Laman Web Dan Perkhidmatan Dalam Talian Kerajaan (SPLaSK) bagi Zon Tengah bertempat di Blok B1, Kompleks Jabatan Perdana Menteri, Putrajaya pada 20 Mac 2019 (Rabu).  Sesi libat urus ini telah dirasmikan oleh YBrs. Dr. Yusminar binti Yunus, Pengarah Bahagian Kerajaan Digital, MAMPU. Selaras dengan agenda pendigitalan perkhidmatan kerajaan, sesi libat urus ini bertujuan untuk: memaklumkan Program Pemerkasaan Data Terbuka, Perancangan KPI Data Terbuka 2019 dan sesi coaching KPI Data Terbuka 2019. memberi pendedahan tentang kepentingan perkongsian data melalui perkhidmatan yang disediakan oleh MyGDX. memberi pendedahan dan kesedaran tentang kepentingan SPLaSK sebagai mekanisme pemantauan laman web dan perkhidmatan dalam talian yang komprehensif agar penambahbaikan secara berterusan dapat dilaksanakan. Sesi libat urus ini telah dihadiri Pengurus ICT dan Data Steward/Data  Agent Kementerian, Pejabat Setiausha Kerajaan Negeri Selangor serta Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan.    Nota:  Slaid taklimat di bawah akan dikemaskini dari masa ke semasa. Kertas 1 Program Pemerkasaan Data Terbuka Kertas 2 KPI Data Terbuka 2019 Kertas 3  Hub Perkongsian Data Kerajaan Malaysia (Malaysian Government Central Data Exchange - MyGDX) Kertas 4  Sistem Pemantauan Laman Web dan Perkhidmatan Dalam Talian Kerajaan (SPLaSK) Kertas 5  Pengemaskinian Set Data Terbuka Lampiran A - Tatacara Pengemaskinian Lesen Lampiran B - Tatacara Pengemaskinian Set Data Gambar Sesi Libat Urus

MAJLIS PENYAMPAIAN SIJIL PENGHARGAAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) DATA TERBUKA BAGI TAHUN 2018

04-Mar-2019
Pada 4 Mac 2019, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) telah menganjurkan Majlis Penyampaian Sijil Penghargaan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Data Terbuka Bagi Tahun 2018 kepada Kementerian dan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (PSUK). Majlis telah berlangsung di Dewan Taklimat Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU), Jabatan Perdana Menteri dan disempurnakan oleh YBhg. Dato’ Seri Dr. Ismail bin Bakar, Ketua Setiausaha Negara. Majlis buat julung kali diadakan ini adalah sebagai tanda penghargaan dan terima kasih Kerajaan terhadap komitmen dan kerjasama semua Kementerian dan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (PSUK) yang telah mencapai sasaran KPI dan menyumbang kepada pencapaian KPI Data Terbuka Tahun 2018. Seramai 52 Ketua Setiausaha Kementerian, Ketua Pengarah dan Setiausaha Kerajaan Negeri telah hadir untuk menerima sijil penghargaan dalam majlis berkenaan. Bertepatan dengan hasrat Kerajaan untuk menjadikan perkongsian data secara lebih agresif dalam kalangan agensi Kerajaan, penerbitan set Data Terbuka di Portal Data Terbuka telah diangkat sebagai Penunjuk Prestasi Utama (Key Performance Indicator - KPI) Generik bagi penilaian prestasi Penjawat Pengurusan Tertinggi Perkhidmatan Awam (PPTPA) dengan sasaran 10,000 set data baharu diterbitkan di Portal Data Terbuka. Sehingga 31 Disember 2018, sebanyak 10,400 set data baharu telah berjaya diterbitkan melebihi sasaran. Sebanyak 18 daripada 25 Kementerian (72%) dan 10 daripada 13 PSUK (76.9%) telah mencapai sasaran KPI melebihi 100%. Teras kejayaan ini adalah hasil pengemblingan tenaga, komitmen dan semangat kerjasama yang padu daripada Kementerian dan PSUK dalam mencapai sasaran KPI yang ditetapkan. Pencapaian ini merupakan satu lagi titik sejarah yang signifikan dalam usaha Kerajaan untuk memperkasakan sistem penyampaian perkhidmatan berpacukan data yang dapat menyemarakkan budaya inovasi dan kreativiti dalam perkhidmatan awam yang secara langsung memberi manfaat kepada pelbagai pihak sama ada rakyat, agensi Kerajaan, industri, akademia, penyelidik dan sebagainya. Sebagai rantaian kehadapan,  MAMPU beriltizam untuk mencapai sasaran yang lebih tinggi lagi pada tahun 2019 ini khususnya untuk meningkatkan kualiti data dan penggunaan Data Terbuka melalui penghasilan produk/perkhidmatan yang kreatif dan berinovatif di samping meningkatkan kedudukan negara di peringkat global seperti Open Data Barometer dan On-line Service Index. Klik gambar sekitar Majlis Penyampaian Sijil Penghargaan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Data Terbuka Bagi Tahun 2018

Keputusan Hackathon Data Terbuka 2018

13-Nov-2018
13 November 2018 - Pengumuman pemenang dan penyampaian hadiah Hackathon Data Terbuka 2018 telah diadakan semasa program Public Sector Chief Information Officer Convention And Exhibition (CIO CONVEX) 2018 di Pusat Konvensyen Tabung Haji, KLIA. Penyampaian hadiah telah disampaikan oleh YBhg Datuk Seri Dr. Ismail bin Hj. Bakar, Ketua Setiausaha Negara. Pemenang pertama kategori 1 Ssektor Awam) dan kategori 2 (Universiti dan Industri) telah memenangi wang tunai berjumlah RM10,000.00 dan sijil penghargaan. Untuk kategori 3 (Pelajar Sekolah Menengah), pemenang pertama telah memenangi wang tunai berjumlah RM3,000.00 dan sijil penghargaan. Berikut senarai pemenang bagi setiap kategori: Kategori Sektor Awam 1.      Mentadak Bandar Agensi: MAMPU Nama Produk: mylestari Penerangan Produk:   Sebuah aplikasi web yang membantu rakyat dalam mengenalpasti kelestarian sesebuah negeri. Kaedah penilaian dibuat berdasarkan kepada pengukuran Kerangka MURNInets 2.0 yang terdiri daripada 6 dimensi.   2.       I.R.D  Agensi: ANGKASA Nama Produk: ILKBS@kerjaya Penerangan Produk:   Alat bantuan bagi golongan belia membuat keputusan pilihan kerjaya berdasarkan kemahiran yang bersesuaian. Alat bantuan dibina menggunakn hybrid programming language  untuk kegunaan di Android dan IOS.   3.      Tamkin Agensi: Kementerian Luar Negeri Nama Produk: ez4oku Penerangan Produk: Aplikasi web yang menyediakan maklumat kepada golongan Orang Kelainan Upaya (OKU) untuk mencari maklumat berkaitan bantuan, perjalanan luar negara, pekerjaan dan paparan statistik berkaitan.   4.      PeGIS Agensi: SUK Negeri Pulau Pinang Nama Produk: DENGGI Map Journal Penerangan Produk: Aplikasi web berkenaan Jurnal kes denggi di Malaysia dan pemetaan lokaliti hotspot  di Pulau Pinang menggunakan teknologi geospatial.   5.      RosHack Agensi: Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS) Nama Produk: SayaSelamat Penerangan Produk: Aplikasi mobile SayaSelamat ialah pembantu keselamatan maya. Memaparkan maklumat kritikal seperti indeks jenayah, statistik kemalangan jalan raya, balai polis, balai bomba, hospital kerajaan, dan pelbagai data OKU.   Kategori Universiti & Industri 1.      RTFirst Agensi: UTMKL & UKM Nama Produk: I-Queue Penerangan Produk: Aplikasi web yang memberikan penyelesaian kepada masalah menunggu di kaunter servis kerajaan (antaranya adalah kaunter servis hospital dan klinik kerajaan) dengan lebih mesra pengguna menggunakan teknologi terkini.   2.      Terra Agensi: Universiti Sains Malaysia Nama Produk: eKecemasan Penerangan Produk: Aplikasi mobile ini mampu digunakan untuk melaporkan kejadian kemalangan dan maklumat mangsa ke hospital yang terdekat dengan tempat kejadian yang dikesan menggunakan Sistem Kedudukan Global (GPS).   3.      Well Care Concepts Asia Agensi: Ohsemcode Solutions  & Ideal Nauticare Sdn Bhd Nama Produk: Well Care Concepts Asia Penerangan Produk: Aplikasi web Well Care Concept - amal, kebajikan, sukarelawan dan pelancongan digabungkan.   4.      Senduk Lunatech Agensi: Freelancer Nama Produk: Oursourcer Penerangan Produk: Applikasi mobile ini dicipta bagi membolehkan immigran mencari kerja yang diidamkan kerana semua proses akan dilakukan di dalam applikasi ini bermula dari pendaftaran sehinnga bekerja di Malaysia.   5.      A&M Agensi: Authentic Venture Sdn Bhd Nama Produk: Moving MAMPU's Data Online Penerangan Produk: Aplikasi web dalam membina API yang disesuaikan untuk data supaya ia berguna untuk dunia teknologi.   Kategori Pelajar Sekolah Menengah 1.      Cheese Cake Agensi: SMK Taman Tuanku Jaafar Nama Produk: Creona Penerangan Produk: Aplikasi mobile pelbagai fungsi yang mempunyai pelbagai pilihan seperti capaian maps, cuaca dan penterjemah bahasa serta mempunyai permainan mini yang menyeronokkan.   2.      Frontida Agensi: Kolej Tunku Kurshiah Nama Produk: Kiddo Penerangan Produk: Aplikasi ini memberi kemudahan kepada ibu bapa atau penjaga dengan menyediakan maklumat berkaitan klinik kesihatan, pusat jagaan dan kemudahan hiburan kanak-kanak.   3.       Meraki Agensi: Kolej Tunku Kurshiah Nama Produk: Krizon Penerangan Produk: Aplikasi mobile yang boleh membantu masyarakat pada waktu-waktu kecemasan.   4.      Chipsnut Agensi: The Malay College Kuala Kangsar (MCKK) Nama Produk: Latrinavigator Penerangan Produk: Aplikasi mobile ini tiada lagi di pasaran dan sangat berguna ketika kecemasan terutama sekali kepada OKU. Aplikasi ini dapat membantu OKU mengetahui hala tujunya dan dapat menjimatkan masanya.   5.      Bunny Hop Agensi: SMK Taman Tuanku Jaafar Nama Produk: Ezjob Penerangan Produk: Aplikasi web ini boleh digunakan oleh para graduan  yang masih menunggu tawaran pekerjaan atau belia yang belum mempunyai pekerjaan dan majikan yang masih mencari kakitangan untuk organisasi mereka.