Berita / Hebahan / Aktiviti

Berita BERNAMA : Potensi Dan Kuasa Data Terbuka Dalam Hubungan Kerajaan Dengan Rakyat

25-May-2017
PUTRAJAYA (Bernama) -- Penganjuran Hari Data Terbuka 2017 oleh Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) di Universiti Malaya Khamis lalu bertujuan mewujudkan kesedaran dan keterujaan terhadap potensi data terbuka kepada kerajaan dan rakyat. Data terbuka merujuk kepada sumber bahan-bahan untuk maklumat dan pengetahuan yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi kerajaan dan swasta untuk pelbagai tujuan. "Data terbuka ini bukan sahaja berkaitan dengan keupayaan kerajaan memberikan perkhidmatan kepada rakyat, tetapi ia juga berkaitan dengan keupayaan kerajaan menepati apa yang rakyat mahukan daripada kerajaan. "Dengan adanya inisiatif data terbuka kerajaan ini, hubungan terus antara kerajaan dan rakyat bukan lagi sebuah retorika kerana ia sudah menjadi kenyataan," kata Timbalan Ketua Pengarah ICT MAMPU, Dr Suhazimah Dzazali kepada Bernama. Pada tahun 2016, Malaysia berada pada tangga ke-53 daripada 115 negara yang dinilai dalam ranking Barometer Data Terbuka (ODB), satu kedudukan yang memberangsangkan untuk inisiatif yang dimulakan pada tahun 2014 ini. PORTAL DATA TERBUKA SEKTOR AWAM (DTSA) Portal Data Terbuka Sektor Awam (DTSA) data.gov.my telah dibangunkan dan diaktifkan oleh Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) pada tahun 2014. Pembangunan platform rasmi ini adalah bagi memudahkan set data terbuka kerajaan diakses oleh rakyat, agensi kerajaan mahupun swasta secara berpusat. "Portal ini menjadi satu platform di mana sesiapa sahaja di dunia ini boleh memilih data yang mereka perlukan atau memohon set data yang mereka kehendaki. "Terdapat 18 kategori set data sektor awam yang boleh diakses melalui portal ini dan secara keseluruhan setakat ini kita sudah mempunyai sebanyak 1,986 set data dan jumlah ini bertambah dari semasa ke semasa," kata Suhazimah. Di dalam ranking ODB, United Kingdom berada di tempat teratas, daripada 115 negara dan ia mempunyai sebanyak 49,000 set data. MENCIPTA RUANG DAN PELUANG Malaysia masih baru dalam pelaksanaan inisiatif data terbuka ini berbanding dengan negara-negara lain, namun tidak dapat dinafikan yang inisiatif ini memberikan manfaat yang banyak buat kerajaan dan rakyat. Perkongsian data terbuka dalam kalangan agensi kerajaan, rakyat, sektor swasta, akademia dan orang awam membuktikan keterbukaan dan ketelusan kerajaan dalam menyampaikan perkhidmatan. Ia turut mencipta ruang dan peluang kepada sesiapa sahaja untuk meningkatkan kreativiti dan inovasi dalam penciptaan produk-produk baharu yang mampu menambah baik dan menambah nilai kehidupan. "Pelaksanaan data terbuka di Malaysia masih baru dan kami masih mengumpul data empirikal untuk melihat impaknya. "Tetapi untuk negara-negara lain yang sudah lama melaksanakannya seperti United Kingdom, tindakan yang diambil oleh kementerian kesihatan negara itu dalam menyiarkan maklumat tentang ubat-ubatan yang digunakan oleh para pesakit telah berjaya mencipta peluang-peluang baharu untuk industri farmaseutikalnya yang mendatangkan pendapatan yang lumayan," tambah Suhazimah. KERJASAMA BERTERUSAN Menurut Suhazimah, MAMPU akan meneruskan strategi kolaborasi mampan dengan kerajaan pusat, kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan dan badan berkanun bagi perkongsian set data. Dalam usaha untuk melonjakkan kedudukan Malaysia dalam ranking ODB, MAMPU juga berusaha meningkatkan bilangan dan kualiti set data yang dimuat naik di portal DTSA, selain menjalinkan kerjasama dengan Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) bagi mendapatkan penglibatan industri dalam memperkayakan penggunaan set data dan aplikasi terbuka. Pelaksanaan "Open Data Big Splash" oleh kementerian dan agensi kerajaan juga menjadi agenda utama kerana ia berfungsi sebagai penggalak dan pencetus idea kepada inovasi yang melibatkan penggunaan data terbuka yang diperolehi dari portal DTSA. "Data terbuka merupakan bukti asakan strategi MAMPU iaitu kerjasama strategik yang mampan dan bersifat inklusif. "Diharapkan penganjuran Hari Data Terbuka dan pelancaran Open Data Big Splash ini dapat menghasilkan kesan 'ripple," kata Suhazimah. Cabaran Inovasi Data Terbuka atau lebih dikenali dengan nama 'Hackathon' merupakan satu usaha MAMPU untuk merealisasikan perkhidmatan digital sektor awam. Diadakan dua kali setahun, program ini terdiri daripada tiga kategori iaitu kategori pengamal data terbuka iaitu penjawat awam dan pemain industri, universiti awam dan sekolah menengah. Hackathon memberi peluang kepada para peserta menguji bakat dan kreativiti sehingga terciptanya satu produk data yang inovatif, analitis data atau aplikasi mudah alih yang dapat diperluaskan untuk kegunaan rakyat. "Pada cabaran 2016, para peserta berkampung selama 48 jam, bermula dari kosong sehingga mereka berjaya menyiapkan satu prototaip aplikasi yang menggunakan data terbuka kerajaan dengan penuh bersemangat," kata Suhazimah. Program Hackathon ini dilihat berjaya dalam pembangunan aplikasi yang menggunakan data terbuka dan portal DTSA yang bakal digunakan oleh bukan sahaja sektor awam malahan sektor swasta juga dalam mempertingkat penyampaian perkhidmatan. Selain itu, ia juga menjadi pencetus dan kelahiran idea-idea kreatif dan inovatif dalam penciptaan aplikasi yang memudahkan bagi kegunaan rakyat. Menurut Suhazimah, kerjasama MAMPU dengan MDEC membolehkan para pemenang cabaran inovasi data terbuka yang berjaya menghasilkan prototaip aplikasi yang baik memperolehi dana daripada MDEC untuk dibangunkan ke tahap seterusnya. --BERNAMA Sumber : http://www.bernama.com/bernama/v8/bm/ge/newsgeneral.php?id=1360214

Berita BERNAMA : Potensi Dan Kuasa Data Terbuka Dalam Hubungan Kerajaan Dengan Rakyat

25-May-2017
PUTRAJAYA (Bernama) -- Penganjuran Hari Data Terbuka 2017 oleh Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) di Universiti Malaya Khamis lalu bertujuan mewujudkan kesedaran dan keterujaan terhadap potensi data terbuka kepada kerajaan dan rakyat. Data terbuka merujuk kepada sumber bahan-bahan untuk maklumat dan pengetahuan yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi kerajaan dan swasta untuk pelbagai tujuan. "Data terbuka ini bukan sahaja berkaitan dengan keupayaan kerajaan memberikan perkhidmatan kepada rakyat, tetapi ia juga berkaitan dengan keupayaan kerajaan menepati apa yang rakyat mahukan daripada kerajaan. "Dengan adanya inisiatif data terbuka kerajaan ini, hubungan terus antara kerajaan dan rakyat bukan lagi sebuah retorika kerana ia sudah menjadi kenyataan," kata Timbalan Ketua Pengarah ICT MAMPU, Dr Suhazimah Dzazali kepada Bernama. Pada tahun 2016, Malaysia berada pada tangga ke-53 daripada 115 negara yang dinilai dalam ranking Barometer Data Terbuka (ODB), satu kedudukan yang memberangsangkan untuk inisiatif yang dimulakan pada tahun 2014 ini. PORTAL DATA TERBUKA SEKTOR AWAM (DTSA) Portal Data Terbuka Sektor Awam (DTSA) data.gov.my telah dibangunkan dan diaktifkan oleh Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) pada tahun 2014. Pembangunan platform rasmi ini adalah bagi memudahkan set data terbuka kerajaan diakses oleh rakyat, agensi kerajaan mahupun swasta secara berpusat. "Portal ini menjadi satu platform di mana sesiapa sahaja di dunia ini boleh memilih data yang mereka perlukan atau memohon set data yang mereka kehendaki. "Terdapat 18 kategori set data sektor awam yang boleh diakses melalui portal ini dan secara keseluruhan setakat ini kita sudah mempunyai sebanyak 1,986 set data dan jumlah ini bertambah dari semasa ke semasa," kata Suhazimah. Di dalam ranking ODB, United Kingdom berada di tempat teratas, daripada 115 negara dan ia mempunyai sebanyak 49,000 set data. MENCIPTA RUANG DAN PELUANG Malaysia masih baru dalam pelaksanaan inisiatif data terbuka ini berbanding dengan negara-negara lain, namun tidak dapat dinafikan yang inisiatif ini memberikan manfaat yang banyak buat kerajaan dan rakyat. Perkongsian data terbuka dalam kalangan agensi kerajaan, rakyat, sektor swasta, akademia dan orang awam membuktikan keterbukaan dan ketelusan kerajaan dalam menyampaikan perkhidmatan. Ia turut mencipta ruang dan peluang kepada sesiapa sahaja untuk meningkatkan kreativiti dan inovasi dalam penciptaan produk-produk baharu yang mampu menambah baik dan menambah nilai kehidupan. "Pelaksanaan data terbuka di Malaysia masih baru dan kami masih mengumpul data empirikal untuk melihat impaknya. "Tetapi untuk negara-negara lain yang sudah lama melaksanakannya seperti United Kingdom, tindakan yang diambil oleh kementerian kesihatan negara itu dalam menyiarkan maklumat tentang ubat-ubatan yang digunakan oleh para pesakit telah berjaya mencipta peluang-peluang baharu untuk industri farmaseutikalnya yang mendatangkan pendapatan yang lumayan," tambah Suhazimah. KERJASAMA BERTERUSAN Menurut Suhazimah, MAMPU akan meneruskan strategi kolaborasi mampan dengan kerajaan pusat, kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan dan badan berkanun bagi perkongsian set data. Dalam usaha untuk melonjakkan kedudukan Malaysia dalam ranking ODB, MAMPU juga berusaha meningkatkan bilangan dan kualiti set data yang dimuat naik di portal DTSA, selain menjalinkan kerjasama dengan Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) bagi mendapatkan penglibatan industri dalam memperkayakan penggunaan set data dan aplikasi terbuka. Pelaksanaan "Open Data Big Splash" oleh kementerian dan agensi kerajaan juga menjadi agenda utama kerana ia berfungsi sebagai penggalak dan pencetus idea kepada inovasi yang melibatkan penggunaan data terbuka yang diperolehi dari portal DTSA. "Data terbuka merupakan bukti asakan strategi MAMPU iaitu kerjasama strategik yang mampan dan bersifat inklusif. "Diharapkan penganjuran Hari Data Terbuka dan pelancaran Open Data Big Splash ini dapat menghasilkan kesan 'ripple," kata Suhazimah. Cabaran Inovasi Data Terbuka atau lebih dikenali dengan nama 'Hackathon' merupakan satu usaha MAMPU untuk merealisasikan perkhidmatan digital sektor awam. Diadakan dua kali setahun, program ini terdiri daripada tiga kategori iaitu kategori pengamal data terbuka iaitu penjawat awam dan pemain industri, universiti awam dan sekolah menengah. Hackathon memberi peluang kepada para peserta menguji bakat dan kreativiti sehingga terciptanya satu produk data yang inovatif, analitis data atau aplikasi mudah alih yang dapat diperluaskan untuk kegunaan rakyat. "Pada cabaran 2016, para peserta berkampung selama 48 jam, bermula dari kosong sehingga mereka berjaya menyiapkan satu prototaip aplikasi yang menggunakan data terbuka kerajaan dengan penuh bersemangat," kata Suhazimah. Program Hackathon ini dilihat berjaya dalam pembangunan aplikasi yang menggunakan data terbuka dan portal DTSA yang bakal digunakan oleh bukan sahaja sektor awam malahan sektor swasta juga dalam mempertingkat penyampaian perkhidmatan. Selain itu, ia juga menjadi pencetus dan kelahiran idea-idea kreatif dan inovatif dalam penciptaan aplikasi yang memudahkan bagi kegunaan rakyat. Menurut Suhazimah, kerjasama MAMPU dengan MDEC membolehkan para pemenang cabaran inovasi data terbuka yang berjaya menghasilkan prototaip aplikasi yang baik memperolehi dana daripada MDEC untuk dibangunkan ke tahap seterusnya. --BERNAMA Sumber : http://www.bernama.com/bernama/v8/bm/ge/newsgeneral.php?id=1360214

Berita BERNAMA : Hari Data Terbuka 2017 Promosi Kuasa Data Terbuka

25-May-2017
PUTRAJAYA, 25 Mei (Bernama) -- Kebanyakan orang mungkin tertanya-tanya apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan data terbuka. Data terbuka merujuk kepada sumber bahan-bahan untuk maklumat dan pengetahuan yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi kerajaan dan swasta untuk pelbagai tujuan. Pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan mempunyai fungsi signifikan dalam proses transformasi kerajaan kerana selain membantu kerajaan untuk menjadi lebih telus ia juga bertindak sebagai pemacu inovasi dan membantu dalam penyediaan infrastruktur data yang menyokong perkembangan ekonomi. Portal Data Terbuka Sektor Awam (DTSA) data.gov.my telah dibangunkan dan diaktifkan oleh Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) pada tahun 2014. Pembangunan platform rasmi ini adalah bagi memudahkan set data terbuka kerajaan diakses oleh rakyat, agensi kerajaan mahupun swasta secara berpusat. BAROMETER DATA TERBUKA Inisiatif data terbuka yang dilaksanakan oleh kebanyakan negara dinilai menggunakan Barometer Data Terbuka (ODB) yang dibangunkan oleh World Wide Web Foundation. Menurut yayasan ini, penilaian ODB bertujuan untuk mendedahkan impak sebenar data terbuka di seluruh dunia. Melalui ODB, negara-negara yang terlibat dinilai berdasarkan kepada kesediaannya terhadap inisiatif data terbuka, pelaksanaan program-program berkaitan dan impak data terbuka terhadap perniagaan, politik dan masyarakat. Pada tahun 2014, Malaysia berada pada ranking ke-41 daripada 86 buah negara yang dinilai. Namun begitu, kedudukan negara turun 10 anak tangga menjadi kedudukan yang ke 51 daripada 92 buah negara yang dinilai pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 Malaysia berada di tangga ke-53 daripada 115 buah negara. HARI DATA TERBUKA 2017 Kemerosotan ini merupakan antara faktor pencetus yang mendorong MAMPU untuk menganjurkan Hari Data Terbuka yang berlangsung pada hari ini di Dewan Tuanku Canselor, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. "Hari Data Terbuka 2017 adalah salah satu aktiviti yang dikenalpasti di bawah DTSA dan tujuannya adalah untuk mempromosi kuasa data terbuka kepada semua pihak sama ada agensi kerajaan, swasta, akademia dan rakyat," kata Timbalan Ketua Pengarah (ICT), Dr Suhazimah Dzazali kepada Bernama. Antara aktiviti utama yang dirancang adalah satu acara yang dipanggil "Open Data Big Splash" yang mana sebuah start up melancarkan satu aplikasi yag diinovasikan daripada penggunaan data terbuka kerajaan dan swasta untuk memberi manfaat kepada para pengguna pengangkutan awam. "Tujuan Big Splash ini (dan Hari Terbuka Data) adalah untuk mewujudkan kesedaran dan keterujaan terhadap potensi data terbuka kepada kerajaan dan rakyat dan pelancaran "Open Data Big Splash" ini menjadi bukti kepada kolaborasi yang terhasil daripada kerajaan, swasta dan sebuah start up," katanya. Menurut Suhazimah lagi, tema yang diangkat untuk Hari Data Terbuka 2017 ini, "Jom Kongsi Data" sebenarnya mengajak semua sektor untuk sama-sama berkongsi data yang mereka miliki melalui platform Portal DTSA, data.gov.my. SEMINAR DATA TERBUKA Hari Data Terbuka 2017 ini terbahagi kepada dua sesi iaitu sesi pagi dengan pelancaran "Open Data Big Splash" oleh Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi manakala sesi petang pula akan berlangsung Seminar Data Terbuka yang akan dirasmikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Joseph Entulu Belaun. Di dalam seminar ini, Joseph akan menerima, bagi pihak kerajaan, Laporan Penilaian Ketersediaan Data Terbuka (ODRA) yang akan diserahkan oleh World Bank Group. Laporan ODRA ini penting kerana ia mengandungi cadangan-cadangan daripada pakar-pakar World Bank Group untuk kerajaan memanfaatkan potensi perkongsian data terbuka kepada kesejahteraan rakyat. "ODRA merupakan satu penilaian jujur yang boleh diperolehi oleh sesiapa sahaja, mengandungi langkah-langkah pembaikan dan pelan tindakan yang perlu kita ambil, selain tahap ketersediaan Malaysia dalam melaksanakan inisiatif data terbuka ini," kata Suhazimah. Hari Terbuka 2017 ini adalah kolaborasi MAMPU bersama rakan-rakan strategik iaitu Kementerian Pengangkutan Malaysia, Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat, Prasarana Malaysia Berhad, Syarikat WRZiT dan juga Universiti Malaya. --BERNAMA  Sumber : http://www.bernama.com/bernama/v8/bm/newsindex.php?id=1359082

Berita BERNAMA : MAMPU Melancarkan Hari Data Terbuka 2017

25-May-2017
KUALA LUMPUR, 25 Mei (Bernama) -- World Bank Group hari ini menyerahkan Laporan Open Data Readiness Assessment (ODRA) kepada kerajaan Malaysia bersempena dengan pelancaran Hari Data Terbuka 2017. Baca lagi... Source : http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1359270

Berita BERNAMA : Pengguna Harus Beretika Dalam Mengakses Data - TPM

25-May-2017
KUALA LUMPUR, 25 Mei (Bernama) -- Pengguna perlu sentiasa menggamalkan etika ketika mengakses dan menterjemah data ke dalam maklumat untuk manfaat bersama, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi. Katanya pekembangan pesat dalam teknologi maklumat dan komunikasi telah membawa kepada tercetusnya Revolusi Data, di mana data digunakan secara sangat meluas, terperinci, dalam skala yang besar dan pantas, sekaligus menjadikan data satu kuasa baharu untuk mendapatkan pengetahuan. Dalam hal ini, katanya, pengguna perlu mempunyai kebijaksanaan untuk mencernakan, dan pada masa yang sama, bersikap adil dan terbuka dalam menterjemahkan data yang diperoleh. "Hari ini, data tidak lagi statik sifatnya, tetapi berbentuk mudah berubah dan boleh dimanfaatkan dalam pelbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, kesihatan, sosial, teknologi, alam sekitar, perundangan dan sebagainya. ""Revolusi data telah memberi pengaruh yang besar dalam kehidupan kita kerana ia mampu mentransformasi kehidupan manusia, cara kita berfikir dan cara bekerja," katanya semasa merasmikan Program Big Splash Data Terbuka yang dianjurkan Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (Mampu) di Universiti Malaya di sini hari ini. Ahmad Zahid berkata pelaksanaan dasar data terbuka kerajaan juga telah membawa kepada peningkatan ketelusan perkhidmatan kerajaan. "Melalui dasar ini, kita juga menyediakan platform kepada rakyat untuk mendapatkan maklumat daripada sumber rasmi kerajaan, manakala sebagai saluran untuk kerajaan bagi mendapatkan maklum balas daripada rakyat," kata beliau. Katanya data rasmi kerajaan boleh diakses melalui data.gov.my dan setakat 3 petang Rabu (24 Mei), sejumlah 1,982 set data yang 100 peratus 'machine readable' telah boleh diakses di portal tersebut. "Data yang dikongsi ini bukanlah bersifat peribadi atau diklasifikasikan sebagai data sulit," katanya, dan menambah, bahawa beliau yakin sasaran 7,000 set data dalam portal Data Terbuka menjelang 2020 akan tercapai. Beliau berkata Malaysia juga menyasarkan untuk menduduki tangga ke-30 dalam Open Data Barometer menjelang tahun 2020, daripada tangga ke-51 pada tahun 2015. -- BERNAMA Source : http://www.bernama.com/bernama/v8/bm/newsindex.php?id=1359215