Hackathon 2019 : PeGIS
 
 

Web App - GeoBencana

Tujuan :
Aplikasi berkonsepkan pemetaan yang memaparkan keadaan semasa bacaan paras air sungai, taburan hujan daripada sensor yang disediakan oleh JPS dengan keupayaan membuat carian dan analisis geospatial.

Penyataan Masalah :
Masalah banjir yang berlaku di Pulau Pinang melibatkan kehilangan nyawa dan kerugian harta benda. Pemakluman kepada orang awam tentang bencana yang akan berlaku dan telah berlaku biasanya diperolehi bukan daripada sumber-sumber rasmi. Kebanyakannya melalui media sosial. Adalah menjadi tanggungjawab kerajaan untuk memberikan maklumat yang sewajarnya supaya orang awam dapat melakukan persediaan yang sebaiknya semasa bencana berlaku.

Penyelesaian Yang Dibangunkan :

 1. Aplikasi berkonsepkan pemetaan atas talian yang dapat membantu orang awam dan jabatan mendapatkan maklumat berkaitan banjir di negeri Pulau Pinang. Di samping itu, ia juga berkemampuan menjana carta untuk kawasan hotspot banjir dan melakukan analisis geospatial seperti analisis kawasan berhampiran dan heat map.
 2. Ciri-ciri aplikasi adalah seperti di bawah :
  • Pemetaan bacaan semasa paras sungai, paras laut dan taburan hujan daripada sensor-sensor JPS.
  • Pemetaan hotspot banjir yang dijana daripada data terbuka hotspot banjir negeri Pulau Pinang.

Sumber Data/Sumber Rujukan :

Portal data.gov.my

 1. Pembekal Makanan
 2. Hotspot banjir
 3. Badan Sukarela
 4. Pegawai Bertugas
 5. Agensi Bantuan

Lain-lain

 1. Data terbuka geospatial daripada Penang GeoHub:
  • Pusat Pemindahan Banjir
  • Pusat Khidmat Ahli Parlimen
  • Pusat Khidmat ADUN
  • Klinik
  • Hospital
  • Sekolah
  • Dewan
  • Masjid/Surau
  • Rumah Ibadat Bukan Islam
 2. Public Info Banjir - API Taburan Hujan dan Paras Sungai
 3. Basemap daripada ESRI
Hackathon 2019 : EnVangers
 
 

Web App - myEnviro

Tujuan :
Aplikasi ini memudah dan membantu orang awam supaya lebih peka terhadap kawasan persekitaran dengan memahami kesan persekitaran terhadap kehidupan harian mereka.

Penyataan Masalah :

 1. Pengumpulan data adalah tidak bersepadu dan kurangnya perkongsian antara agensi yang menyebabkan kesukaran kepada orang awam untuk mendapatkan maklumat alam sekitar. Data-data ini ada disediakan oleh agensi berkaitan, namun begitu ia tidak visible kepada orang awam

Penyelesaian Yang Dibangunkan :

 1. Pengumpulan data alam sekitar secara setempat yang lebih visible , menarik dan interaktif
 2. Menggunakan pemetaan GIS untuk memplot koordinat lokasi premis dan tapak yang memberi impak kepada alam sekitar dengan lebih tepat . Penggunaan kod pengaturcaraan PHP yang fleksibel untuk menghasilkan statistik maklumat alam sekitar yang interaktif

Sumber Data/Sumber Rujukan :

Portal data.gov.my

 1. Status Kualiti Air Sungai Bagi Sungai Sederhana Tercemar
 2. Status Kualiti Air Bagi Sungai Bersih
 3. Status Kualiti Air Bagi Sungai Tercemar
 4. Status Lokasi Banjir Kilat
 5. Jumlah Penduduk Bandar, Luar Bandar Dan Kepadatan Penduduk Megikut Pecahan Daerah Di Negeri Selangor
 6. Senarai Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) serta Agensi Diberi Kuasa PBT

Lain-lain

 1. Senarai Ladang myGAP 2017
 2. Bacaan Semasa Indeks Pencemaran Udara (IPU)
 3. Senarai Fasiliti Berlesen bagi Bahan Buangan Terjadual
 4. Senarai Pusat Pengumpulan Kitar Semula Bahan Buangan Elektronik
 5. Senarai Jenis Industri dan Senarai Lokasi Loji Kumbahan
 6. Tapak Pelupusan Sampah
Hackathon 2019 : IRD Mobile
 
 

Mobile App - iSekolah

Tujuan : 
Aplikasi mudah alih bagi memudahkan urusan berkaitan persekolahan anak-anak terutamanya kepada pihak ibu bapa membuat pemantauan berterusan kepada prestasi persekolahan anak secara berterusan.

Penyataan Masalah :

 1. Pemantauan berterusan perlu dilakukan terhadap bilangan murid, bilangan sekolah dan bilangan guru agar sentiasa mencukupi dan ditambah baik pada tiap tahun. Analisa keperluan penambahan guru memainkan peranan penting bagi sesebuah sekolah supaya dapat memberikan keselesaan pembelajaran kepada anak-anak.
 2. Aspek kehadiran pelajar ke sekolah juga memainkan peranan penting kepada quality education. Ibu bapa memainkan peranan untuk memastikan anak-anak sentiasa hadir ke sekolah mengikut jadual yang telah ditetapkan dan memastikan kerja rumah yang diberikan dapat diselesaikan.
 3. Suasana pembelajaran tidak bersesuaian juga turut menyumbang kepada kurangya pelajar dan juga pelajar ponteng. Pihak sekolah perlu memastikan fasilti yang lengkap dan juga suasana kelas yang sesuai untuk pembelajaran.

Penyelesaian Yang Dibangunkan :

 1. Pemantauan secara digital melalui aplikasi mudah alih.
 2. Maklumat berkenaan dengan nisbah guru kepada murid dipaparkan bagi memudahkan pertimbangan penambahan guru.
 3. Maklumat tahunan turut dimasukkan untuk melihat perbezaan nisbah dari tahun ke tahun
 4. Ibu bapa juga boleh menggunakan aplikasi untuk membuat pemantauan berkenaan aktiviti persekolahan anak.

Sumber Data/Sumber Rujukan :

Portal data.gov.my

 1. Bilangan Optimum Murid bagi Sekolah di Malaysia
 2. Bilangan guru di Malaysia
 3. Bilangan kelas di Malaysia
 4. Bilangan Kelas dan Bilik Darjah Malaysia
 5. Senarai Perpustakaan Awam Pahang Di Bawah Tadbir Urus Kerajaan Negeri Pahang
 6. Enrolmen Peringkat Menengah di Sekolah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan di Pahang
 7. Bilangan Kelas dan Bilik Darjah di Sekolah Rendah dan Menengah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan di Pahang
 8. Enrolmen Peringkat Rendah di Sekolah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan di Pahang
 9. Senarai Sekolah Rendah Dan Menengah Di Negeri Pahang
 10. Bilangan Guru Mengikut Sekolah dan PPD di Pahang
 11. Bilangan Sekolah Rendah dan Menengah Mengikut Jenis Sekolah, Lokasi dan Kategori di Pahang

Lain-lain

 1. Student Teacher Ratio Di Malaysia
 2. Statistik Cikgu Di Malaysia
 3. Statstik Kanak-Kanak di Malaysia
 4. News
Hackathon 2019 : Shining Fingers
 
 

Web App - MyNanny

Tujuan :
Aplikasi dapat membantu ibu bapa mendapatkan maklumat berkaitan taska, pengasuh dan perkhidmatan yang ditawarkan.

Penyataan Masalah :

 1. Ibu bapa perlu mencari maklumat mengenai perkhidmatan jagaan anak menggunakan pelbagai saluran seperti media sosial (Facebook, Whatsapp etc.) serta pertanyaan kepada jiran/ kawan-kawan. Ia mengambil masa yang lama dan tenaga yang banyak;
 2. Pemilihan taska / pengasuh yang tidak bertauliah dan berdaftar;
 3. Peningkatan kes-kes kemalangan semasa di bawah jagaan taska / pengasuh;
 4. Pelbagai iklan perkhidmatan atas talian bagi jagaan kanak-kanak yang tidak dapat dipastikan kesahihannya dan tiada akauntabiliti;
 5. Tiada proses tempahan yang berpusat bagi perkhidmatan jagaan anak;
 6. Ibu bapa tidak dapat menyemak kelayakan dan keperibadian pengasuh dengan adil dan telus
 7. Tiada pusat setempat untuk mengiklankan perkhidmatan jagaan yang ditawarkan oleh taska / pengasuh; dan
 8. Tidak dapat dipastikan jumlah sebenar taska / pengasuh yang menjalankan perkhidmatan jagaan kanak-kanak dengan jumlah bilangan kanak-kanak sedia ada di Malaysia

Penyelesaian Yang Dibangunkan :

MyNanny merupakan aplikasi web yang menawarkan perkhidmatan one-stop center bagi maklumat penjagaan kanak-kanak dan khidmat asuhan secara BULANAN, PART-TIME dengan jam berkerja NORMAL / SHIFT kepada golongan ibu bapa. Perkhidmatan MOBILE NANNY turut disediakan dengan jagaan anak di kediaman sendiri. Lima (5) perkhidmatan yang ditawarkan adalah :

 1. Carian Taska / Pengasuh yang bertauliah serta berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat;
 2. Tempahan Taska / Pengasuh mengikut lokasi, jenis pengasuh, yuran perkhidmatan dan sebagainya;
 3. Semakan kekosongan Taska / Pengasuh;
 4. Rating bagi perkhidmatan jagaan anak yang ditawarkan; dan
 5. Iklan perkhidmatan jagaan anak-anak

Sumber Data/Sumber Rujukan :

Portal data.gov.my

 1. Bilangan Taska Berdaftar Dan Pengasuh Mengikut Negeri
 2. Weight-for-height (WHZ) Status Among Children Under 5 Years Old In Malaysia
 3. Taska & Tabika Kemas 2017
 4. Taska Orang Asli 2017
 5. Laporan Spesifikasi Output Taska Permata Perpaduan
 6. Senarai Peta Daerah Siri My91001r Bagi Semenanjung Malaysia Dan Siri My90001r Bagi Sabah Dan Sarawak

Lain-lain

 1. Senarai Taska / Pengasuh Yang Berdaftar dengan JKM
 2. Anggaran Penduduk Semasa, Malaysia, 2017-2018
 3. Statistik Kanak-Kanak Malaysia, 2018
Hackathon 2019 : Team Life
 
 

Mobile App - Smart Irrigation System Using IOT

Tujuan : 
Produk yang menggunakan teknologi Internet of Things (IoT) bagi membantu menambahbaik kaedah pertanian di Malaysia. Produk ini turut membantu mengurangkan pergantungan kepada tenaga buruh. Kaedah yang digunakan adalah dengan cara mengawal kekerapan penggunaan air untuk menyiram tanaman dan membuat ramalan bagi pembajaan tanah dengan tepat. Produk ini menggunakan maklumat statistik yang diperolehi daripada pihak ketiga untuk mentransformasikan sektor pertanian secara digital dengan kos yang rendah.

Penyataan Masalah :
Excessive irrigation for plants are always happening in Malaysia,the most common case that always happens is the irrigation system irrigates the plants even it is raining heavily. The reasons why excessive irrigation always happens:

 1. The irrigation system is not smart enough,the system has been automated and just carries out its job in a timely manner
 2. Farmer’s prediction of watering and fertilising the plant is in accurateas different plants has different rate of nutrient absorption and the weather keep changing differently in Malaysia. Therefore, excessive irrigation will increase the business cost, doing such actions will also increase the environmental pollutions in a region (Titiksha, 2018).

Penyelesaian Yang Dibangunkan :
The system has two parts : Mobile App will be developed using Android Studio and Hardware system will be developed using Arduino IDE (Cprogramming). The sensors will be connected to a microcontroller called NodeMCU ESP32 which is Arduino-based. The list of sensors are :-Soil Fertility Sensor (Fertility & pH) – Soil Moisture Sensor – Soil Temperature Sensor –Air Quality Sensor Air Temperature Sensor The microcontroller will beconnected to WiFi network as collected data(soil nutritional values) will be transferred via this communication link to the server.TheAndroidAppandthemicrocontrollerwill be connected to the server where data can be transferred and flown between 2 platforms.

Sumber Data/Sumber Rujukan :

Portal data.gov.my

 1. Unjuran Keperluan Air Untuk Tanaman Bukan Padi

Lain-lain

 1. Crop water use (L/kg) in Malaysia
Hackathon 2019 : osdc
 
 

Web App - iSearchJob

Tujuan :
Aplikasi yang memaparkan jenis pekerjaan yang paling banyak ditawarkan dalam pasaran. Maklumat dikumpulkan dari portal pekerjaan dalam talian. Fungsi yang tidak terdapat dalam mana-mana portal pekerjaan turut disenaraikan dalam talian seperti kemahiran yang paling diperlukan oleh majikan.

Penyataan Masalah :
Lepasan siswazah tidak memiliki kemahiran yang dicari oleh pihak majikan, dan memiliki kemahiran yang tidak bersesuaian dengan pekerjaan dimohon.

Penyelesaian Yang Dibangunkan :

 1. Web portal yang memberi maklumat kemahiran dalam pekerjaan yang paling banyak dicari oleh majikan
 2. Mempaparkan statistik pekerjaan di Malaysia
 3. Memberi maklumat terperinci pekerjaan kepada graduan bersesuaian dengan kemahiran yang dimiliki oleh graduan

Sumber Data/Sumber Rujukan :

Portal data.gov.my

 1. Cara graduan mendapatkan pekerjaan mengikut peringkat pengajian
 2. Penempatan Mengikut Kumpulan Pekerjaan dan Aktiviti
 3. Sebab belum bekerja mengikut jenis IPT
 4. Sebab belum bekerja bagi graduan diploma mengikut jenis IPT
 5. Taburan graduan ijazah pertama tahun 2017 yang belum bekerja mengikut sebab belum bekerja, jantina dan jenis institusi pendidikan tinggi
 6. Mula aktif mencari pekerjaan PERTAMA bagi graduan diploma belum bekerja mengikut jenis IPT

Lain-lain

 1. Careerjet
Hackathon 2019 : SDQH
 
 

Web App - sdqh.my

Tujuan :
Aplikasi yang menyediakan kemudahan untuk mengumpul dana menerusi bantuan orang awam, organisasi dan badan-badan bukan kerajaan (NGO) untuk membantu menaiktaraf kehidupan keluarga ibu tunggal.

Penyataan Masalah :
Bilangan golongan ibu tunggal di Malaysia kian meningkat. Pada tahun 2010, angka ibu tunggal mencecah 831,860 atau 2.9 peratus daripada jumlah penduduk negara ini. Beberapa kajian mengenal pasti sekurang-kurangnya tiga cabaran utama yang dihadapi oleh ibu tunggal; seperti menjana pendapatan, menjaga, mendidik dan mendisiplinkan mereka kanak-kanak dan bertindak sebagai ibu dan bapa kepada anak-anak. Di antara mereka yang menghadapi cabaran kewangan, majoriti adalah ibu tunggal yang berasal dari kawasan luar bandar dan tidak mempunyai kemahiran pekerjaan khusus serta pendidikan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang tepat.

Penyelesaian Yang Dibangunkan :
Penyelesaian yang dibangunkan adalah melalui laman web sdqh.my yang bertujuan untuk memudahkan organisasi awam dan bukan kerajaan membantu ibu tunggal dengan memberi sumbangan atau peluang pekerjaan. Laman web itu juga bertujuan untuk membina dan memupuk hubungan antara orang awam, organisasi dan ibu tunggal supaya mereka lebih dekat dan merasakan sokongan komuniti.

Sumber Data/Sumber Rujukan :

Portal data.gov.my

 1. Bilangan Ibu Tunggal berdaftar dengan JPW
 2. Dataset Maklumat Masjid
 3. Senarai Masjid di Malaysia
Hackathon 2019 : SynTech
 
 

Web App - OhMyTurn / Mobile App - OhMyTurn

Tujuan : 
Aplikasi pengurusan nombor giliran secara pintar dengan mengabungkan teknologi GPS dari telefon pintar bagi membolehkan tempahan nombor giliran atas talian. Ia dapat mengatasi masalah kekurangan parkir dan menjimatkan masa menunggu pesakit dan mengurangkan kos operasi hospital bagi pengeluaran angka giliran bercetak.

Penyataan Masalah :

 1. Sistem nombor giliran yang diamalkan di hospital masa kini memerlukan pesakit/seseorang berada di hospital untuk mengambil nombor giliran. Pesakit perlu beratur atau menunggu untuk mengambil nombor giliran sebelum proses pendaftaran atau rawatan seterusnya dijalankan. Oleh itu, pesakit perlu datang lebih awal untuk mengambil nombor dan tempoh keberadaan pesakit di hospital bertambah lama. Jabatan Audit Negara mendedahkan sebanyak 41.3% pesakit menunggu 6 jam di bahagian kecemasan.
 2. Sekiranya tempoh keberadaan pesakit di hospital bertambah, ini akan menjejaskan bilangan parkir yang diperlukan. Seperti yang kita ketahui, masalah kekurangan parkir di hospital juga merupakan salah satu masalah besar yang perlu di atasi.
 3. Sistem Triage yang mana setiap pesakit yang datang akan dinilai oleh Pembantu Pegawai Perubatan. Pesakit kemudiannya akan dikategorikan kepada tiga zon, iaitu zon merah, kuning dan hijau. Rawatan akan diberikan mengikut kepentingan rawatan dan bukannya angka giliran. Hal ini, pesakit masih juga perlu beratur lama.

Penyelesaian Yang Dibangunkan :

 1. OhMyTurn adalah aplikasi mudah alih yang menggabungkan teknologi GPS dan algoritma pintar yang membolehkan pesakit menempah nombor giliran secara atas talian dari rumah atau mana-mana lokasi mereka berada. Sebaik sahaja pesakit menempah nombor giliran, OhMyTurn akan mengambil kira jarak lokasi untuk menentukan nombor giliran optimum agar pesakit tidak perlu menunggu lama untuk pendaftaran. Sekiranya pesakit tidak sempat sampai di hospital mengikut giliran yang diberikan, sistem OhMyTurn akan secara automatik memberikan nombor giliran baharu. Dengan adanya sistem ini, diharapkan ianya dapat membentu menyelesaikan masalah berikut:
  • Mengurangkan kesesakan parking yang sering tidak mencukupi dalam kawasan hospital
  • Mengurangkan masa menunggu bagi para pesakit untuk berjumpa doktor
  • Kos operasi pihak hospital yang tinggi bagi mengeluarkan angka giliran yang dicetak

Sumber Data/Sumber Rujukan :

Portal data.gov.my

 1. Sebab Utama Kemasukan Pesakit Di Hospital Kkm Dan Swasta
 2. Laporan pesakit dalam
 3. Kemasukan Pesakit Ke Hospital Mengikut Negeri
 4. Kemasukan Pesakit Di Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia Bagi Diseases Of The Respiratory System
 5. Kemasukan Pesakit Di Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia Bagi Diseases Of The Digestive System
 6. Kemasukan Pesakit Di Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia Bagi Certain Infectious And Parasitic Diseases
 7. Statistik kedatangan pesakit luar di hospital dan fasiliti kesihatan awam mengikut negeri

Lain-lain

 1. Current Population Estimates, Malaysia, 2018-2019
Hackathon 2019 : Overdrive
 
 

Mobile App - HelpCubed

Tujuan : 
Aplikasi ini membantu pengguna membuat laporan sesuatu kecemasan dengan pantas dan mendapatkan perkhidmatan kecemasan daripada balai polis, balai bomba, hospital, PLUS dan JKR dengan mudah. Aplikasi menyediakan fungsi bagi kemudahan golongan OKU.

Penyataan Masalah :

 1. Kebanyakan rakyat Malaysia tidak menghafal nombor-nombor kecemasan mengakibatkan perkhidmatan kecemasan lambat mendapat panggilan dan seterusnya lewat tiba di tempat kejadian.
 2. Golongan orang kurang upaya menghadapi kesukaran mencari fasiliti yang mesra OKU.

Penyelesaian Yang Dibangunkan :
Aplikasi ini dapat menyenangkan kehidupan pengguna dengan tidak lagi perlu menghafal nombor-nombor talian kecemasan bagi melaporkan sesuatu kejadian dengan hanya menekan satu butang. Aplikasi ini dapat membantu golongan orang kurang upaya mencari tempat yang menyediakan fasiliti yang bersesuaian bagi mereka.

Sumber Data/Sumber Rujukan :

Portal data.gov.my

 1. Senarai Lokasi Balai Bomba dan Balai Polis Malaysia
 2. Hospital Kerajaan di Malaysia
 3. Senarai Tandas Awam Yang Dibaikpulih Dan Naik Taraf Di Bawah Projek NBOS MYBM JKT 

Lain-lain

 1. Direktori Kecemasan di Malaysia
Hackathon 2019 : I.F.I.S
 
 

App - Sustain-E

Tujuan :
Aplikasi berkonsepkan permainan video yang membolehkan pengguna memahami dan meneliti keadaan semasa sumber air dengan cara yang lebih menarik. Ia membantu memberi kesedaran kepada pengguna mengenai kepentingan air.

Penyataan Masalah :
Generasi kini kian mengambil endah mengenai sumber air yang kian berkurangan di atas muka bumi. Tambahan pula, kurangnya pendedahan pengetahuan berkaitan permasalahan sumber air semasa juga menjadi faktor generasi kini tidak cakna terhadap isu ini. Oleh disebabkan itu, permasalahan berkenaan sumber air yang berterusan ini tidak mampu dipulihkan kerana jumlah sukarelawan yang sudi membantu proses pemulihan dan pemeliharaan sumber air ini kian pupus.

Penyelesaian Yang Dibangunkan :
Isu ini dapat dibendung jika wujudnya pembelajaran dan pendedahan awal. Perkara ini boleh disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat dengan kehadiran aplikasi permainan video Sustain-E yang menarik dan membekalkan data-data yang mengandungi maklumat berkaitan sumber air yang semakin berkurangan dari hari ke hari. Oleh itu, aplikasi ini bertujuan untuk menarik perhatian lebih ramai lapisan umur agar mempunyai perasaan ingin tahu tentang keadaan sumber air sekarang sambil melakukan aktiviti yang menyeronokkan. Aplikasi ini juga turut membolehkan pengguna menyertai seperti seorang ahli kelab.

Sumber Data/Sumber Rujukan :

Portal data.gov.my

 1. Water Quality Index Classification by Department Of Environment
 2. Sungai Yang Tercemar Mengikut Negeri Dan Punca Punca Pencemarannya Pada Tahun 2009
Hackathon 2018 : RestQ
 
 

Mobile App - Water RestQ

Tujuan : 
Aplikasi mudah alih yang berkonsepkan geospatial ini dibangunkan untuk :
1. Memaparkan statistik kes lemas di Malaysia;
2. Membolehkan rakyat menghantar makluman kecemasan secara automatik kepada agensi penyelamat supaya tindakan menyelamat dapat dibuat dengan cepat dan tepat;
3. Memberi maklumat awal kepada pengguna berkenaan keselamatan kawasan rekreasi bagi membolehkan perancangan awal sebelum ke destinasi;
4. Memaparkan maklumat agensi penyelamat berdekatan dengan kawasan rekreasi; dan
5. Memaparkan tips keselamatan kawasan rekreasi dan memaparkan senarai pusat latihan aktiviti air.

Impak : 
Rakyat
1. Maklumat awal mengenai kekerapan insiden lemas, keselamatan kawasan dan rating orang awam terhadap tahap keselamatan di kawasan rekreasi
2. Pemakluman mengenai lokasi serta tunjuk arah ke kawasan rekreasi yang terdapat di Malaysia, fasiliti yang terdapat di kawasan rekreasi dan rating orang awam mengenai keselamatan kawasan berkenaan;
3. Memudahkan pengguna menghantar laporan insiden lemas kepada pihak berkuasa (polis dan BOMBA) secara automatik menerusi maklumat data GPS dan geospatial; dan
4. Membolehkan pengguna membuat perancangan awal sebelum memilih kawasan rekreasi yang selamat dan sesuai.
Kerajaan
1. Mendapat maklumat yang tepat dan cepat;
2. Menambahbaik penyampaian perkhidmatan supaya dapat bertindak lebih cekap dan cepat;
3. Mendapat lokasi kes yang tepat menerusi penggunaan data GPS dan geospatial;
4. Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dikalangan pasukan penyelamat; dan
5. Menyediakan saluran bagi meningkatkan kesedaran orang awam berkaitan keselamatan ketika melakukan aktiviti di kawasan rekreasi.

Nilai Komersial : 
1. Kolaborasi dengan pusat latihan penyelamat bagi memberi kesedaran dan promosi mengenai aktiviti air menerusi aplikasi ini;
2. Kolaborasi dengan syarikat pelancongan bagi perkongsian kawasan rekreasi yang selamat;
3. Kolaborasi dengan syarikat pembekal peralatan aktiviti air bagi mempromosi peralatan berkaitan;
4. Produk boleh ditambahbaik dan digunapakai untuk lain-lain insiden seperti kemalangan jalan raya, kebakaran; dan
5. Dapat digunakan oleh pelbagai industri misalnya, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pelancongan (hotel, perniagaan sukan air, dan chalet), serta Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (kolam renang, tasik dan taman rekreasi).

Sumber Data/Sumber Rujukan : 
Portal data.gov.my
1. Senarai Balai Bomba dan Penyelamat di Seluruh Malaysia
2. Senarai Balai Polis
3. Statistik Penyelamatan Kecemasan Lain Khidmat Kemanusiaan
4. Lokasi Tempat Menarik di Seluruh Malaysia
Lain-lain
1. Kes Kematian Dan Kecederaan Mengikut Kategori Utama Menyelamat Di Air (Pantai/Sungai/Tasik & Air Terjun/Jeram)

Hackathon 2018 : Well Care Concept Asia
 
 

Web App - Well Care Concept Asia

Tujuan : 
Well Care Concept - Gabungan amal, kebajikan, sukarelawan dan pelancongan.

Impak : 
Well Care Concept berfungsi sebagai pusat sehenti untuk sukarelawan untuk mencari kawasan yang berpotensi menarik untuk melabur pada amal, dan pada masa yang sama menyediakan penyelesaian bagi OKU mencari bantuan.

Nilai Komersial : 
Well care concept mempraktikkan Social Enterprise Business Model untuk kelangsungan hidup.

Sumber Data/Sumber Rujukan : 
Portal data.gov.my
1. Pusat Jagaan Rumah Anak Yatim Mengikut Daerah di negeri Kedah
2. Pusat Penjagaan / Rumah Anak Yatim Mengikut Dewan Undangan Negeri Perlis Tahun 2017
3. Pusat Penjagaan / Rumah Anak Yatim Mengikut Dewan Undangan Negeri Perlis Tahun 2014
4. Senarai Pertubuhan Sukarela Kebajikan Negeri Pulau Pinang
5. Bantuan Alat Tiruan / Sokongan Mengikut Jenis Alat Tiruan, 2016
6. Senarai Pusat Jagaan Yang Berdaftar Hingga Jun 2018 Di Pulau Pinang
7. Sumbangan Korporat Mengikut Kategori Barang, 2017
Lain-lain
1. Senarai Rumah Anak Yatim Sekitar Selangor
2. Senarai Pusat Jagaan OKU Sekitar Selangor
3. Senarai Pusat Jagaan Warga Emas Sekitar Kuala Lumpur dan Putrajaya

Hackathon 2018 : Mentadak Bandar
 
 

Web App - MyLestari

Tujuan : 
Sebuah aplikasi web yang membantu rakyat dalam mengenal pasti kelestarian sesebuah negeri. Kaedah penilaian dibuat berdasarkan kepada pengukuran Kerangka MURNInets 2.0 yang terdiri daripada 6 dimensi.

Impak : 
1. Membantu rakyat dalam membuat pemilihan kawasan lestari
2. Kerajaan dapat merangka pembangunan kawasan lestari
3. Pemaju (developer) dapat membuat pelaburan sesuatu kawasan dengan tepat

Nilai Komersial : 
1. Data yang diolah boleh dikomersialkan
2. Penggunaan data ramalan boleh dikomersialkan
3. Pengiklanan iklan penjualan hartanah di atas talian

Sumber Data/Sumber Rujukan : 
Portal data.gov.my
1. Direktori Hospital
2. Luas Kawasan dan Kepadatan Penduduk Mengikut Negeri – Jabatan Ukur
3. Kes Jenayah Seluruh Malaysia – PDRM
4. Statistik Pendaftaran Kelahiran Mengikut Negeri – DOSM
5. Employee By State – DOSM
6. Land Public Transport Terminal Data
7. Guna Tenaga Sektor Pertanian Mengikut Negeri - Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
8. Direktori PDRM – PDRM
9. Population By State – DOSM
10. Senarai Sekolah Menengah dan Rendah di Bawah KPM – KPM
11. Maklumat Kompleks Sukan dan Komuniti Negeri-Negeri
12. Indeks Harga Rumah – JPPH
Lain-lain
1. National Property Information Centre (NAPIC)
2. ePBT
3. 1malaysiamap
4. mycensus
5. brickz
6. MURNInets

Hackathon 2018 : Terra
 
 

Mobile App - e-Kecemasan

Tujuan : 
Aplikasi ini mampu digunakan untuk melaporkan kejadian kemalangan dan maklumat mangsa ke hospital yang terdekat dengan tempat kejadian yang dikesan menggunakan Sistem Kedudukan Global (GPS).

Impak : 
Maklumat kejadian boleh disalurkan dengan lebih cepat dan terperinci berbanding dengan laporan menggunakan talian kecemasan 999.

Nilai Komersial : 
Aplikasi ini dibangunkan bukan berasaskan tujuan untuk menjana pendapatan.

Sumber Data/Sumber Rujukan : 
Portal data.gov.my
1. Hospital Kerajaan di Malaysia
Lain-lain
1. Ambulance response time and Emergency Medical Dispatcher program A study in Kelantan, Malaysia
2. GIS in emergency communication – the MERS 999 experience
3. Public has wrong perception of emergency number - Nation _ The Star Online
4. Talian 999 bukan untuk panggilan palsu mainan

Hackathon 2018 : I.R.D
 
 

Mobile App - ILKBS@kerjaya

Tujuan : 
Alat bantuan bagi golongan belia membuat keputusan pilihan kerjaya berdasarkan kemahiran yang bersesuaian. Alat bantuan dibina menggunakan hybrid programming language untuk kegunaan di Android dan IOS.

Impak : 
Golongan belia terutama lepasan sekolah menengah dapat mencari maklumat berkenaan ILKBS dan potensi kerjaya yang ada, selain mempromosi inisiatif kerajaan dalam membantu golongan belia.

Nilai Komersial : 
Memudahkan penyampaian maklumat, memudahkah proses pemilihan kursus oleh mereka yang berminat.

Sumber Data/Sumber Rujukan : 
Portal data.gov.my
1. Pecahan data pelajar mengikut bidang kursus, bangsa dan jantina bagi tahun 2018
2. Statistik kemasukan pelajar Institut Latihan Kemahiran Belia Dan Sukan (ILKBS)
3. Keseluruhan Pecahan Data Pelajar Mengikut ILKBS 
4. MOU ILKBS Di Peringkat Nasional
5. Senarai ILKBS dan Senarai Kursus
Lain-lain
1. Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia, Institusi Latihan Kemahiran Belia dan Sukan

Hackathon 2018 : KARATI
 
 

Web App - KAMI SEDIA MEMBANTU (KSM)

Tujuan : 
Menggabung Kepelbagaian Sumber Data Dari Perspektif Kementerian Kesihatan Malaysia Dan Diterjemahkan Kepada Produk Penyampaian Maklumat Yang Lebih Efisien Dan Bersifat “Citizen Centric”.

Impak : 
1. Memperbaiki dan menambahbaik konsep penyampaian maklumat agensi kerajaan secara am dan KKM secara khususnya kepada rakyat Malaysia melalui medium rasmi yang berkaitan.
2. Pengguna akan lebih mudah mendapatkan maklumat tepat yang diperlukan kerana ianya disusun berasaskan kehendak atau keperluan mereka sendiri.
3. Meningkatkan kredibiliti sektor awam hasil dari segi penyampaian maklumat yang berkesan dan tepat kepada rakyat.

Nilai Komersial : 
Boleh diimplementasikan ke semua agensi kerajaan dengan fokus kepada perbelanjaan berhemah memandangkan ianya dibangunkan menggunakan perisian yang sangat mudah dipelajari dan difahami serta berkonsepkan “opensource”

Sumber Data/Sumber Rujukan : 
Portal data.gov.my
1. Maklumat Asas Senarai Klinik Kesihatan
2. Perkhidmatan Di Klinik Kesihatan
3. Perkhidmatan Imunisasi Diberi Kepada Kanak-Kanak 0-6 Tahun
4. Perkhidmatan Kesihatan Kanak-Kanak 0-6 Tahun
5. Pemulihan Dalam Komuniti
6. Perkhidmatan Kesihatan Sekolah Oleh Pejabat Kesihatan Daerah
7. Perkhidmatan Saringan Kesihatan Dewasa
8. Hospital Kerajaan Di Malaysia
9. Klinik 1malaysia
10. Klinik Kesihatan Kerajaan
11. Klinik Desa
12. Fasiliti Kesihatan Yang Ada Perkhidmatan ICT
13. Klinik Kesihatan Yang Ada Kerjasama Dengan Wakil Komuniti
14. Lokasi Dilawati Oleh Pasukan Klinik Bergerak
15. Senarai Kursus Lanjutan Di Bawah Kementerian Kesihatan Malaysia
16. Direktori Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia
17. Senarai Perkhidmatan Sains Kesihatan Bersekutu
18. Statistik Pendaftaran Pelatih Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia
19. Senarai Alamat Jpn Di Hospital
Lain-lain
1. Jadual 1.6. : Penduduk Mengikut Jantina, Strata Dan Negeri, Malaysia, 2016/ Petunjuk Kesihatan 2017 [Issn 1511-4589 Moh/S/Ran/48.17(Ar)]
2. Jadual 4.12. : Bilangan Kedatangan Pesakit Luar Mengikut Sektor Dan Negeri, Malaysia, 2016/ Petunjuk Kesihatan 2017 [Issn 1511-4589 Moh/S/Ran/48.17(Ar)]
3. Jadual 4.15. : Bilangan Kedatangan Perkhidmatan Kesihatan Ibu Dan Anak Mengikut Negeri, Malaysia, 2016/ Petunjuk Kesihatan 2017 [Issn 1511-4589 Moh/S/Ran/48.17(Ar)]
4. Specialty & Subspecialty Framework Of Ministry Of Health Hospitals Under 11th Malaysia Plan (2016 – 2020)/ Moh/P/Pak/324.16(Bk)
5. Senarai Klinik 1 Malaysia
6. Senarai Jabatan Kesihatan Negeri
7. Senarai Klinik Desa
8. Senarai Hospital Kerajaan
9. Senarai Pejabat Kesihatan Daerah
10. Senarai Institut Latihan KKM
11. Senarai Makmal Kesihatan Awam
12. Perkhidmatan Farmasi 24 Jam

Hackathon 2018 : RISEN
 
 

Web App - Beauty Preneurship

Tujuan : 
Memberi peluang kepada golongan wanita yang ingin meneroka dalam bidang industri kosmetik dan meningkatkan kualiti produk kosmetik tempatan.

Impak : 
1. Meningkatkan peratusan usahawanita dalam bidang kosmetik.
2. Menjadiakan Malaysia sebagai peneraju eksport kosmetik Halal.
3. Konsumer terutama wanita lebih bijak membuat pilihan.

Nilai Komersial : 
1. Meningkatkan nilai eksport negara melalui industri kosmetik halal.
2. Menambah baik kualiti produk kosmetik dipasaran bagi memenuhi permintaan konsumer yang tinggi.

Sumber Data/Sumber Rujukan : 
Portal data.gov.my
1. Dataset Maklumat Pensijilan Halal Malaysia
Lain-lain
1. Malaysia Population 2018
2. Cosmetic Category
3. Malaysia cosmetics product import, Important Attributes during Purchase of Cosmetic Products - K. Kamaljeet, O. Syuhaily, K. Sukjeet & S. Jaspal (2018), Is Halal A Priority In Purchasing Cosmetics In Malaysia Among Muslim Malaysian Women?, International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 15, Issue 3 (April) ISSN 2289-1552.
4. Halal Malaysia directory
5. Malaysia Halal Export Report
6. Top 15 Local Cosmetic
7. Cancellation of Notified Cosmetic Products
8. Cosmetic Manufacturer List
9. Orbis Research (2018), Global Cosmetics Products Market Analysis of Growth, Trends and Forecasts (2018 – 2023)
10. Asia Personal Care & Cosmetics Market Guide 2016, U.S. Department of Commerce

Hackathon 2018 : Kuda Petir
 
 

Web App - Drug Alert

Tujuan : 
Produk ini merupakan analisa berdasarkan data yang dikumpulkan dari laman sesawang www.data.gov.my Kumpulan data ini dipaparkan menjadi pelbagai bentuk graf bagi memudahkan pihak-pihak tertentu menganalisa data. Data yang digunakan adalah jumlah penagih mengikut tahun bagi setiap kategori contohnya mengikut umur, jantina, pekerjaan, etnik, kelulusan akademik, sebab mengambil dadah dan jenis dadah yang digunakan.

Impak : 
Memudahkan pemantauan dan pengawalan kes-kes dadah, punca dan jenis dadah yang digunakan.

Nilai Komersial : 
Produk ini boleh digunakan oleh pihak berkuasa.

Sumber Data/Sumber Rujukan : 
Portal data.gov.my
1. Jumlah Sebab Guna Dadah, 2010-2016
2. Jumlah Penagih Dadah Mengikut Negeri
3. Jumlah Jenis Dadah Yang Diguna
4. Jumlah Penagih Dadah Mengikut Kelulusan Akademik
5. Jumlah Penagih Dadah Yang Dikesan Mengikut Gender
6. Jumlah Penagih Dadah Mengikut Umur Ketika Dikesan
7. Jumlah Penagih Dadah Mengikut Jenis Pekerjaan
8. Jumlah Penagih Dadah Mengikut Status Kes
9. Jumlah Penagih Dadah Yang Dikesan Mengikut Etnik
10. Statistik Penagih Yang Dikesan Dan Berada Di Bawah Perkhidmatan Pemulihan Dalam Komuniti AADK Bagi Tahun 2014-2016
11. Statistik Penagih Yang Dikesan Dan Berada Di Bawah Perkhidmatan Rawatan & Pemulihan AADK Bagi Tahun 2014-2016

Hackathon 2018 : Infinicode
 
 

Web App - OKUIT

Tujuan : 
OKUIT merupakan singkatan untuk Orang Kelainan Upaya & Ibu Tunggal. Ia adalah aplikasi mencari pekerjaan disasarkan untuk kumpulan tersebut dilengkapi dengan ciri pendaftaran mudah, padanan kerja mengikut kemahiran, modul pembangunan kemahiran bersijil dalam talian, pilihan gerbang pembayaran, sistem penarafan pekerja dan majikan, pendedahan API dan analisa. Ia adalah aplikasi web yang boleh di akses menerusi komputer riba dan telefon pintar.

Impak : 
1. Kumpulan sasar: OKU & Ibu Tunggal dapat menambah ekonomi keluarga. Mengasah kemahiran. Meningkatkan kualiti hidup. Menambah pengalaman. Mudah mencari pekerjaan menggunakan platform digital, bukan lagi manual.
2. Pengguna: Majikan dapat mengakses pengkalan data bagi pekerja berkelainan kemahiran. Meningkatkan produktiviti dan pengeluaran. Menyokong aspirasi kerajaan memberi peluang pekerjaan untuk kumpulan sasar seterusnya mendapat potongan cukai perniagaan.
3. Pemilik: Data yang dikumpul dapat membuka peluang perniagaan kepada pihak ketiga. Rakan strategik dapat dibentuk melalui tujuan perniagaan yang sama.

Nilai Komersial : 
1. Yuran pengurusan untuk setiap transaksi yang berjaya
2. Data sebagai servis
3. Payment gateway
4. Pengiklanan menerusi aplikasi
5. Komisyen dari rakan strategik menerusi kolaborasi perniagaan

Sumber Data/Sumber Rujukan : 
Portal data.gov.my
1. Bilangan peserta Development of Women Entrepreneurship Initiatives (DeWI) mengikut bidang.
2. Statistik Bilangan Calon Yang Hadir Temuduga Bagi Urusan Pengambilan Spa Tahun 2011 Hingga 2015 Mengikut Kelayakan Skim.
3. Statistik Pendaftaran Oku Mulai 1 Januari 2014 Sehingga 31 Disember 2014
4. Senarai Restoran di Malaysia.
5. Senarai Maklumat Nama-nama Restoran Dan Kedai Makan Di Daerah Gerik.

Hackathon 2018 : Prasit
 
 

Mobile App - FixIT

Tujuan : 
FixIT ialah satu aplikasi yang dibangunkan bagi membantu pihak pentadbir bangunan dalam proses penyelenggaraan bangunan. Ia bermula dari proses laporan (melapor dan menguruskan laporan), penyelenggaraan, pembahagian tugas dan semakan tugas yang dilaksanakan sama ada oleh penyedia perkhidmatan atau staf yang terlibat. FixIT menggunakan data dari SSM untuk pembahagian tugas kepada penyedia perkhidmatan bersesuaian dan berdekatan.

Impak : 
1. Laporan disediakan dan diperolehi dengan segera dan tepat.
2. Mengurangkan penggunaan kertas dan mempercepatkan proses penyelenggaraan.
3. Proses pemantauan kerja lebih mudah dan cepat.
4. Pentadbir bangunan dapat jimatkan kos pekerja dengan memberi peluang kepada sesiapa sahaja untuk membuat laporan dan memastikan penyediaan perkhidmatan tidak membuat laporan palsu sekali gus mengurangkan penipuan kos.

Nilai Komersial : 
Produk ini boleh dijual secara pukal dimana pengguna memperolehi secara total dengan kos yang dipersetujui atau dilanggani secara bulanan.

Sumber Data/Sumber Rujukan : 
Portal data.gov.my
1. Pemerbadanan Syarikat Melalui MyCOID Di Malaysia
2. Senarai Syarikat Menurut Jaminan Tanpa Perkataan 'Berhad'
3. Senarai Syarikat Menurut Jaminan Dengan Perkataan 'Berhad'
Lain-lain
1. Maintenance Report

Hackathon 2018 : A & M
 
 

Web App - Moving MAMPU's Data Online

Tujuan : 
Membina API yang bersesuaian dengan data supaya ia berguna untuk dunia teknologi.

Impak : 
Isu dengan data bukanlah kerana pengguna tidak mempunyai akses, tetapi sebaliknya, had untuk mengakses data tersebut. Oleh itu, projek ini akan membina API yang disesuaikan berdasarkan data.

Nilai Komersial : 
Produk ini menyediakan akses kepada data melalui API, berpotensi untuk mengenakan bayaran setiap langganan / setiap panggilan.

Sumber Data/Sumber Rujukan : 
Portal data.gov.my
1. Gross Domestic Product by Type of Expenditure Current Prices,1947–2014 Gross Fixed Capital Formation
2. Peserta Home Manager, Jabatan Pembangunan Wanita mengikut negeri dan kumpulan umur
3. Tempat Pelancongan di daerah Kerian
4. Senarai agensi pelancongan di Malaysia

Hackathon 2018 : Senduk Lunatech
 
 

Web App - Outsourcer

Tujuan : 
Aplikasi ini dicipta bagi membolehkan imigran mencari kerja yang diidamkan kerana semua proses akan dilakukan di dalam aplikasi ini bermula dari pendaftaran sehingga bekerja di Malaysia.

Impak : 
Memberi peluang kepada Imigran untuk bekerja dalam bidang profesional di mana mampu meningkatkan produktiviti negara ke arah revolusi industri 4.0.

Nilai Komersial : 
1. Pengiklanan jawatan kosong mengikut keutamaan.
2. Membuka peluang kepada semua imigran dari luar negara di mana mampu meningkatkan ekonomi, industri pelancongan secara tidak langsung.

Sumber Data/Sumber Rujukan : 
Portal data.gov.my
1. Jumlah Pekerja Asing (PLKS Aktif) Mengikut Jantina dan Negara Sumber
2. Jumlah Pekerja Asing (PLKS Aktif) Mengikut Sektor
3. Statistik Pekerja Asing Aktif Mengikut Tahun Bagi Sektor Pembantu Rumah
4. Statistik Pekerja Asing Aktif Mengikut Tahun dan Jantina Bagi Sektor Perkhidmatan
5. Statistik Pekerja Asing Terkini Mengikut Negeri dan Sektor
6. Statistik Pekerja Asing Terkini Mengikut Warganegara dan Sektor

Hackathon 2018 : RosHack
 
 

Mobile App - SayaSelamat

Tujuan : 
SayaSelamat ialah pembantu keselamatan maya. Memaparkan maklumat kritikal seperti indeks jenayah, statistik kemalangan jalan raya, balai polis, balai bomba, hospital kerajaan, dan pelbagai data OKU.

Impak : 
Analisa, laporan dan data dari SayaSelamat boleh digunakan oleh pihak berkuasa tempatan untuk merancang pembangunan dan penambahbaikan fasiliti sistem keselamatan di Malaysia.

Nilai Komersial : 
Aplikasi komuniti ini mampu untuk menjana pendapatan dengan 'in-app advertisement' dan penyesuaian modul/fungsi/data khas untuk pihak berkuasa tempatan.

Sumber Data/Sumber Rujukan : 
Portal data.gov.my
1. Statistik jenayah indeks per 100,000 penduduk mengikut negeri dan kes.
2. Senarai Balai Polis
3. Senarai balai bomba dan penyelamat di seluruh Malaysia.
4. Hospital Kerajaan di Malaysia.
Lain-lain
1. Senarai maklumat institusi Orang Kelainan Upaya
    URL : http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/map&map_type=08&id=SHpya09IcTk2VVdLa2tGd1Zlak9KZz09#
    Data : https://cloud.miros.gov.my/cloud/index.php/s/RZbPCmkxAKSBGow
2. Maklumat kemalangan jalan raya
    URL : http://mroads.miros.gov.my/M-ROADS/login
    Data : https://cloud.miros.gov.my/cloud/index.php/s/MZZFCmyRxKWPYP9
3. Senarai stesyen keretapi
    URL : https://www.mymrt.com.my/
    Data : https://cloud.miros.gov.my/cloud/index.php/s/CWKzNrHoYZWJJTw

Hackathon 2018 : Tamkin (تمكين )
 
 

Web App - ez4oku

Tujuan : 
Aplikasi web yang menyediakan maklumat kepada golongan Orang Kelainan Upaya (OKU) untuk mencari maklumat berkaitan bantuan, perjalanan luar negara, pekerjaan dan paparan statistik berkaitan.

Impak : 
One-stop center untuk mendapatkan maklumat bantuan, pekerjaan dan perjalanan berkaitan OKU.

Nilai Komersial : 
Salah satu platform bagi penyedia-penyedia perkhidmatan di dalam bidang pelancongan, perhotelan dan pengangkutan dalam mengiklankan produk mereka khusus bagi golongan OKU.

Sumber Data/Sumber Rujukan : 
Portal data.gov.my
1. Pendaftaran Orang Kurang Upaya Mengikut Negeri, 2016
2. Senarai Pertubuhan Dalam Komuniti Negeri Pulau Pinang
3. Perwakilan Malaysia di Luar Negara dan Pejabat Wilayah
4. Pendaftaran OKU mengikut kategori ketidakupayaan
Lain-lain
1. API : reliefweb (Disaster report by country)
    URL : https://reliefweb.int
2. Jabatan Kebajikan Masyarakat (Rujukan berkaitan maklumat OKU melalui perkhidmatan kemudahan dan keistimewaan kepada orang kurang upaya)
    URL : http://www.jkm.gov.my/
3. DisableHolidays.com (Rujukan maklumat hotel untuk golongan OKU)
    URL : https://www.disabledholidays.com/
4. Sistem e-Konsular
    URL : https://ekonsular.kln.gov.my

Hackathon 2018 : MERAKI
 
 

Mobile App - KRIZON

Tujuan : 
Aplikasi dibangunkan bagi membantu masyarakat pada waktu-waktu kecemasan. Aplikasi ini mempunyai tiga konteks utama ketika waktu kecemasan iaitu panggilan kecemasan, maklumat ketika kecemasan seperti kit pertolongan cemas, DRABC, langkah merawat gigitan atau sengatan haiwan berbisa. Dengan cara ini, masyarakat dapat mengelakkan daripada kecemasan tersebut menjadi lebih serius malahan kematian turut dapat dielakkan dengan adanya aplikasi ini. Bukan itu sahaja, aplikasi ini juga dapat membantu masyarakat bagi berkomunikasi dengan masyarakat yang kurang berkebolehan terutamanya ketika waktu-waktu kecemasan. Contohnya, tulisan Braille dan bahasa isyarat.

Impak : 
Membantu masyarakat dari segi keselamatan mereka. Hal ini kerana, mereka dapat mengambil tindakan awal apabila berlakunya kecemasan. Dalam pada itu, mereka juga dapat mengelakkan kes kecemasan tersebut daripada menjadi lebih serius dan sekaligus dapat menyelamatkan kes tersebut. Masyarakat juga akan menjadi lebih berjaga-jaga ketika berlakunya kecemasan. Selain itu, masyarakat turut dapat membantu orang kurang upaya yang memerlukan pertolongan.

Nilai Komersial : 
Produk ini dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat. Ini akan membantu mereka untuk melakukan dan mengetahui langkah awal ketika berlakunya kecemasan. Hubungan silaturahim juga akan turut erat apabila masyarakat berinteraksi antara satu sama lain. Oleh itu, masyarakat dapat hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni.

Sumber Data/Sumber Rujukan : 
Portal data.gov.my
1. Senarai Balai Polis
2. Senarai Balai Bomba dan Penyelamat di Seluruh Malaysia
3. Hospital Kerajaan di Malaysia
4. Klinik Kesihatan Kerajaan
Lain-lain
1. How to use DRABC – The Primary Survey
    URL : https://www.3btraining.com/first-aid-courses/drabc-primary-survey/

Hackathon 2018 : RT First
 
 

Web App - I-Queue / Mobile App - I-Queue

Tujuan : 
Memberikan penyelesaian kepada masalah menunggu di kaunter servis kerajaan (antaranya adalah kaunter servis hospital dan klinik kerajaan) dengan lebih mesra pengguna menggunakan teknologi terkini.

Impak : 
Menggunakan keupayaan sumber data terbuka bagi menyelesaikan situasi menunggu yang terlalu lama yang menyebabkan kaunter sesak dan tekanan kepada pelanggan. Memasukkan elemen manusiawi.

Nilai Komersial : 
Dapat digunakan di kaunter kerajaan dan swasta. Meningkatkan elemen penggunaan masa yang amat penting dalam kehidupan kumpulan vulnerable.

Sumber Data/Sumber Rujukan : 
Portal data.gov.my
1. Lokasi hospital di Malaysia
2. Perkhidmatan di Klinik Kesihatan
3. Ringkasan mini Rural Transformation Centre (RTC) Mengikut Negeri
4. Statistik urusniaga utama jabatan pendaftaran negara di cawangan RTC
5. Lokasi Kaunter RTC
6. Maklumat pengurusan UTC Malaysia
7. Places of Interest (POI)
8. Statistik perkhidmatan kaunter kerajaan
9. Senarai perkhidmatan dalam talian (Online Service) agensi sektor awam
10. Statistik Laporan Perkhidmatan Atas Talian
Lain-lain
1. Laman web agensi–statistik perkhidmatan kaunter dan piagam pelanggan, senarai JPN, senarai Jabatan Imigresen, senarai LHDN
2. Google Map API –lokasi hospital, lokasi klinik kesihatan, lokasi Jabatan Pendaftaran Negara, lokasi RTC dan UTC, lokasi JPJ, Imigresen, JKM, LHDN & KDRM
3. Senarai bank di Malaysia

Hackathon 2018 : PeGIS
 
 

Web App - DENGGI Map Journal

Tujuan : 
Jurnal kes denggi di Malaysia dan pemetaan lokaliti hotspot di Pulau Pinang menggunakan teknologi geospatial

Impak : 
Mengenal pasti kawasan yang kerap berlaku kes denggi untuk memudahkan tindakan sewajarnya diambil.

Nilai Komersial : 
Aplikasi ini mampu ditambah baik untuk meramal penularan wabak denggi sekiranya dapat diintegrasikan dengan data-data lain yang menjadi faktor penyebab kes denggi seperti cuaca, lokasi pembiakan aedes.

Sumber Data/Sumber Rujukan : 
Portal data.gov.my
1. Senarai lokaliti hotspot wabak denggi di Malaysia
2. Jumlah kes keseluruhan wabak denggi yang telah dilaporkan di Malaysia
3. Jumlah kes kematian akibat wabak denggi yang telah dilaporkan di Malaysia

Hackathon 2018 : Cheese Cake
 
 

Mobile App - Creona

Tujuan : 
Aplikasi pelbagai fungsi yang mempunyai pelbagai pilihan seperti capaian maps, cuaca dan penterjemah bahasa serta mempunyai permainan mini yang menyeronokkan.

Impak : 
Dapat memberi kemudahan kepada golongan belia untuk menggunakannya dalam kehidupan seharian di samping permainan mini yang dapat mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh golongan belia masa kini.

Nilai Komersial : 
Reka bentuk aplikasi mempunyai nilai pasaran serta menepati cita rasa dan kehendak pengguna.

Sumber Data/Sumber Rujukan : 
Portal data.gov.my
1. Anggaran Penduduk 2009 - 2014
2. Data Penduduk Bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya Dan Labuan
3. Data Penduduk Wilayah Persekutuan Mengikut Agama Bagi Tahun 2010

Hackathon 2018 : Frontida
 
 

Web App - Kiddo / Mobile App - Kiddo

Tujuan : 
Projek ini disasarkan untuk ibu bapa atau penjaga kanak-kanak. Pada zaman kini, ibu bapa semakin sibuk bekerja untuk mencari duit untuk kesenangan anak-anak mereka sehingga kadangkala mereka tiada masa untuk menguruskan anak mereka sendiri. Aplikasi ini dapat membantu ibu bapa mengatasi masalah mereka dengan menyediakan mereka satu jalan penyelesaian melalui penggunaan aplikasi kami untuk menyelesaikan masalah dalam bidang perubatan, hiburan dan asuhan untuk kanak-kanak

Impak : 
Dapat membantu ibu bapa meminimumkan penggunaan masa mereka untuk memberi keselesaan dan layanan terbaik kepada anak-anak mereka walaupun sibuk bekerja.

Nilai Komersial : 
Projek ini dapat digunakan untuk semua ibu bapa. Ini akan memudahkan kerja mereka untuk memberi layanan terbaik kepada anak masing-masing terutama sekali bagi yang sibuk bekerja.

Sumber Data/Sumber Rujukan : 
Portal data.gov.my
1. Senarai Pasukan Pelindungan Kanak-Kanak (PPKK) Dan Pusat Aktiviti Kanak-Kanak (PAKK) Mengikut Negeri Tahun 2016
2. Google Maps
    URL : https://www.google.com/maps
3. Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara
    URL : http://www.lppkn.gov.my/index.php/talian-nur.html

Hackathon 2018 : Chipsnut
 
 

Mobile App - Latrinavigator

Tujuan : 
Latrinavigator merupakan sebuah aplikasi mudah alih yang bertujuan untuk memudahkan penggunanya terutama sekali kepada golongan OKU untuk mencari kemudahan awam iaitu tandas awam.

Impak : 
1. Menjimatkan masa pengguna untuk mencari tandas awam.
2. Melancarkan pergerakan pengguna tanpa menghadapi sebarang kesesakan.
3. Mendapatkan maklumat lokasi dengan tepat bila-bila masa

Nilai Komersial : 
Berpotensi untuk dikembangkan kerana dapat membantu orang ramai termasuk OKU dan pelancong di sekitar kawasan tersebut./p>

Sumber Data/Sumber Rujukan : 
Portal data.gov.my
1. Senarai Lokasi Tandas Awam Jabatan Kesihatan & Alam Sekitar, DBKL

Hackathon 2017 : The Rox
 
 

WebApp - THE WHIZ : Experience the Smarter City

Aplikasi ini membantu pelancong dalam menyampaikan maklumat-maklumat mengenai tempat tarikan pelancong di Putrajaya beserta kedudukan lokasi. ia juga memaparkan program - program yang akan diadakan. selain itu, terdapat juga info mengenai pengangkutan awam dan pusat membeli belah di putrajaya.

Hackathon 2017 : Roshack
 
 

WebApp - Safer2Schools

Sistem ini membantu ibu bapa dalam memilih sekolah untuk anak mereka. Di dalam sistem ini terdapat data yang menunjukkan lokasi sekolah dari markah penarafannya dari 1 bintang hingga ke 5 bintang. Selain itu, sistem ini turut menunjukkan carta berkaitan penarafan sekolah dan data mengenai bas sekolah yang terdapat di sekitar lembah klang. Sistem ini turut menerima aduan atau cadangan mengenai sekolah di bahagian Maklum balas

Hackathon 2017 : Pharmacoders
 
 

Mobileapp - Health Traveler Malaysia (HTM)

Senarai harga ubat ini merupakan Harga Panduan Pengguna (HPP) kepada orang awam untuk membeli ubat di sektor swasta. Maklumat ini bertujuan memberi panduan dalam ketersediaan ubat-ubatan dan harga pasaran semasa pengguna membuat pilihan. Harga Panduan Pengguna bertindak sebagai panduan sahaja. Harga runcit di pasaran sebenar mungkin berbeza. Senarai ini dikemaskini sehingga Disember 2015.

Hackathon 2017 : TVA
 
 

Mobileapp - City Transit Apps (CiTA)

Aplikasi mudah alih ini adalah aplikasi untuk pengguna transit dalam mendapatkan maklumat antaranya menunjukkan stesen terdekat mengikut lokasi pengguna, menganggar masa ketibaan, mencadangkan tempat-tempat popular, mendapat maklum balas pengguna dan berita.  Aplikasi ini menggunakan 2 bahasa iaitu Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.

Hackathon 2017 : Kuda Api
 
 

WebApp - Smart Fire Fighting

Membantu pihak bomba & penyelamat di dalam membuat perancangan terhadap usaha-usaha bagi menangani isu kebakaran sekaligus mengurangkan kadar kematian dan kerugian akibat kebakaran.

Hackathon 2017 : Verner Coders
 
 

WebApp - Sistem Statistik Jenayah Dadah di Malaysia

Sistem ini berkonsepkan sistem statistik pengurusan dan berasaskan web. ia memfokuskan kepada statistik jenayah dadah di malaysia. ia digunakan untuk menyelenggara pelbagai maklumat berkaitan statistik jenayah dadah. sistem ini bertujuan memudahkan masyarakat dalam mengakses maklumat mengenai jenayah ini.

Hackathon 2016 : Deep Mind

MobileApp - WatchUs

A WatchUs is push-button Rakyat Emergency App that connects directly to the multiple emergency rescue teams (police, hospital & fire station) while reducing liaison with emergency rescue personnels (on-phone). GPS coordinates, ETA, ETD to hospital, real-time prehospital, pre-crime data (video, pics, EKG) will be transmitted to all parties. The Rescuer Response Webapp allows the closest emergency rescuers to respond immediately. WatchUs aims to eliminate 25mil crank calls (2014) by KYC & identify validation.

Hackathon 2016 : Apa Nama

 

Malaysia Vacation Center (MVC)

Pusat maklumat percutian malaysia dan agensi pelancongan yang berdaftar di malaysia

Hackathon 2016 : Beta Wave

Mobile App - myCuepacsCare

myCuepacsCare adalah sebuah aplikasi mobile yang dibangunkan bertujuan untuk memudahkan pengguna terutamanya penjawat awam mendapatkan maklumat berkaitan manfaat, skop perlindungan, cara penggunaan kad dan lain-lain berkaitan CUEPACSCARE dengan mudah, cepat dan pantas. Aplikasi ini juga membolehkan pengguna mencapai maklumat hospital yang berdekatan dengan lokasi semasa pengguna.

WebApp & MobileApp - MyEdu-X

This project uses open data the percentage of employment status university graduates for 2015 obtained from this data.gov.my. one initiative 'Big Data Analytics (BDA) is required to utilize this data for create useful information.

Hackathon 2016 : Noodle

MobileApp - Dengue Alert

This product provides the latest information about dengue as the number of deaths and the number of cumulative cases. The graphs include, dengue hotspots, forecast dengue, dengue prevention tips and symptoms of dengue to increase consumer awareness of the dangers of dengue.

Hackathon 2016 : UMPFLYER

WebApp - Strategic Dashboard for Monitoring Dengue

This system provides an E-Dengue Analytical Dashboard complete with elements of integration, paperless, analytical, strategic, dengue early warning, forecasting and automation technologies that adapt ICT ecosystem as a major catalyst in solving the major problems of this country.

Hackathon 2016 : Team Minion
 

WebApp - Healthie

This App has 4 main functions: 1. Users can search for health services based on their location and function of "search engine". 2. Profile of health services (addresses, existing services, number of hospital beds). Users can also rate and comment on relevant health services. 3. Diary Healthie: this function is to record health statistics such as height, weight, glucose level, blood pressure and so on. 4. The "What's Trending": the latest news and information about health, campaigns and so on are shown here

Hackathon 2016 : Sweet coder

Telegram + web + API - Health First

Telegram Bot: @MySuriBot. Application that allows people to communicate and get information about government services at any time.

Hackathon 2016 : BTMK JKMM

Web App - Analyzing the application of the Air Pollutant Index (API) in Malaysia

Applications developed will analyze the data obtained from the Department of Environment regarding the Air Pollutant Index readings in malaysia. Patents obtained from the analysis process can be used to reference the public and relevant agencies (preventive and improvement).

Hackathon 2016 : Aficionado

Mobile App - We Care

We Care is a program Andriod Mobile Application Helps To Restore drug addiction. It has featured INFORMATION decision function and effects of drug misuse, drug abuse statistics are added, anti-drug Volunteer Registration Form, the location of the agency's Office of Transportation and information agency. The application also has a display resolution of Real-Time Counter The number of drug addicts Generated USING fire Budget analysis (trend analysis, forecast)

Hackathon 2016 : CyberX

WebApp - Lensa Dadah

Provides an understanding of drug issues faced in Malaysia and analyze the issue from a different perspective.

Hackathon 2016 : FAIZ2016

WebApp - PkeM – Mining Road Accident In Malaysia

Enforcement of traffic laws and summons seen still less effective in disciplining the Malaysian driver. The death toll on the roads continues to increase despite the "Ops Attitude" is held every year. The slogan "speed kills" does not give ikhtibar to the driver. Research studies have found the Paris International Transport Forum, Malaysia was ranked among the top with the highest mortality rate of one in 100,000 people. Based on the 23.8 deaths per 100,000 population in 2007, the death rate due to accidents in Malaysia is 6.3 times higher than the United Kingdom (UK), Sweden and the Netherlands. Last year, 6,640 road accidents occurred or 18.2 deaths per day, which means every 1 hour 20 minutes one Malaysian were killed on the roads. Although the Ministry of Transport has already implemented the automated enforcement system involving the use of cameras in order to enhance and increase enforcement at accident blackspots, but business is still perceived to be less effective because of the accident trend is still increasing every year. Accordingly, the EMC system has been developed which is able to make a descriptive analysis of deaths due to road accidents, accidents trend and forecast (prediction) is the probability that an accident will happen in every state in Malaysia. Information from the analysis of actual data will be able to educate and warn users to be more careful when driving on the road and always "remember" the risk of accidents in certain areas. The EMC application software and technology developed with the latest analytical data, and be able to be reached via mobile phone and is very easy to "visualize" the desired information either through text, graphics, images or video.

Hackathon 2016 : SOASWT

MobileApp - school+

School + comprise analytic platform (school + dashboard) and mobile applications (school + equipment). Both these platforms can be used to assist the Ministry of Education (MOE) and administrators make decisions. Data were collected from 37 premier data set contained in the portal data.gov.my, 2 sets of secondary data through reports issued by the ministry and also the data obtained through the concept of public outsourcing (crowdsourcing). The data obtained are then processed in accordance with the desired analysis.

Hackathon 2016 : A Team

MobileApp - Transpotter App

TranSpotter adalah satu aplikasi peranti pintar mudah alih yang dibangunkan oleh Kumpulan A-Team UiTM yang membolehkan pengguna untuk membuat sebarang aduan kesalahan lalulintas secara crowd-sourcing/aduan komuniti.

Hackathon 2016 : B Team

MobileApp - VEMA App

VEMA is a concept vehicle management applications 'reminder system', which aims to increase consumer awareness and knowledge related to their vehicles. Unlike existing applications the market is more focused on financial controls, unique VEMA approach is to use Safety First.

Kementerian Kesihatan Malaysia : myHealth

The official app from Ministry of Health Malaysia.

A handy tool for information on health facilities, health risk and assessment, list of registered practitioners, tips, FAQ and more.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia : myJakim

The official app from Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM).

Offers great information for the devout Muslim. Features include:

 • Solah information and guide
 • Mosque and Qiblah locator
 • Comprehensive Halal Directory
 • Animated daily Doa

 

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK)

The official app from Ministry of Domestic Trade, Co-Operatives and Consumerism Malaysia.

A great app to ensure smart consumerism. Contains useful information on price watch for controlled items, 1M retail outlets, standards on ethical domestic trade and a direct link to the Malaysian Consumer Tribunal.

Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD)

The official app from Malaysia's Land Public Transport Commission.

Aplikasi mySPAD mengandungi informasi tepat tentang terminal, laluan dan jadual pengangkutan awam seperti LRT, KTM komuter, bas awam, perkhidmatan teksi dan sebagainya. Perkhidmatan yang memberi kesenangan kepada pengguna bagi merancang jadual.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia : SELAWAT
 

Introducing 'Selawat', a new mobile application by JAKIM in conjunction with Maulidur Rasul, the birth of Prophet Muhammad S.A.W. This app contains Prophet Muhammad S.A.W's ' Selawat' as a handy guide easily accessible to all Muslims.

Malaysian Health Technology Assessment : myMAHTAS
 

The official app from Malaysian Health Technology Assessment Section (MaHTAS), Ministry of Health Malaysia.

A niche but informative app on Malaysia's clinical practices as assessed by the Malaysian Health Technology Assessment section. Eg:

 • Medical and cosmetic procedures
 • Regenerative medicines
 • Pharmaceutical products and more