Amalan kebebasan maklumat

Malaysia mengamalkan prinsip ketelusan, kebertanggungjawaban dan melibatkan orang awam  atau rakyat seiring dengan definisi Kerajaan Terbuka. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mendefinisikan Kerajaan Terbuka sebagai keterbukaan terhadap proses-proses  kerajaan, prosedur, dokumen dan data kerajaan bagi pengawasan dan pemeriksaan oleh orang awam atau rakyat.

Walaupun Akta Kebebasan Maklumat (FOI) belum digubal di peringkat persekutuan di negara ini, kebebasan maklumat telah diamalkan melalui platform data terbuka kerajaan (data.gov.my) seperti berikut:
a.    Sesiapa sahaja boleh mengakses, menggunakan dan berkongsi data
b.    Sesiapa sahaja boleh mengakses, menggunakan dan berkongsi data tanpa sebarang caj
c.    Sesiapa sahaja boleh memohon set data yang baharu
d.    Setiap set data telah dilesenkan bagi membolehkan sesiapa menggunakan data mengikut keperluannya termasuk mengubah, menggabung dan berkongsi dengan orang lain, malah untuk komersial.
e.    Memastikan maklumat yang terkandung di dalam dokumen adalah tepat, lengkap, terkini dan tidak mengelirukan.