MAMPU telah dijemput untuk memberi taklimat mengenai Pekeliling Am Bil. 1/2015 - Pelaksanaan Data Terbuka Sektor Awam di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pasukan Kerja Data Terbuka Jabatan Penjara Malaysia Bil.1/2016.