PENDAFTARAN PENGANGKATAN MELALUI PERINTAH MAHKAMAH

Mengandungi maklumat Tahun, Bulan, Negeri Daftar, Jantina dan Keturunan


Jabatan Pendaftaran Negara (JPN)
31 Jan 2023

PENDAFTARAN KELAHIRAN DALAM NEGARA

Mengandungi maklumat Tahun, Bulan, Negeri, Jantina dan Keturunan


Jabatan Pendaftaran Negara (JPN)
31 Jan 2023

PENDAFTARAN KEMATIAN PEMEGANG DOKUMEN JPN

Mengandungi maklumat Tahun, Bulan,Negeri, Jantina dan Keturunan


Jabatan Pendaftaran Negara (JPN)
31 Jan 2023

SENARAI CAWANGAN UTC JPN YANG MENCETAK MyKID/MyKAD

Mengandungi maklumat alamat cawangan yang mencetak MyKid/MyKad


Jabatan Pendaftaran Negara (JPN)
31 Jan 2023

TRANSAKSI URUSNIAGA JPN MENGIKUT CAWANGAN RTC/UTC

Mengandungi maklumat Tahun,Bulan, Cawangan RTC/UTC dan Urusniaga JPN


Jabatan Pendaftaran Negara (JPN)
31 Jan 2023