PECAHAN PEGAWAI JABATAN KERJA RAYA NEGERI PERAK MENGIKUT JANTINA

2020-PECAHAN PEGAWAI JABATAN KERJA RAYA NEGERI PERAK MENGIKUT JANTINA


Kerajaan Negeri Perak
18 Jun 2021

STATISTIK KOPERASI BERDAFTAR

Statistik koperasi berdaftar mengikut negeri dari tahun 2016 hingga tahun 2021.


Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)
18 Jun 2021

STATISTIK ASET KOPERASI

Statistik aset koperasi mengikut negeri dari tahun 2016 hingga tahun 2020.


Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)
18 Jun 2021

STATISTIK KEANGGOTAAN KOPERASI SEKOLAH

Statistik keanggotaan koperasi sekolah mengikut negeri dari tahun 2016 hingga tahun 2020.


Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)
18 Jun 2021

STATISTIK KOPERASI SEKOLAH

Statistik koperasi sekolah mengikut negeri dari tahun 2016 hingga tahun 2020.


Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)
18 Jun 2021