STATISTIK KEMALANGAN JALAN RAYA MENGIKUT JENIS KEMALANGAN DAN KECEDERAAN

STATISTIK KEMALANGAN JALAN RAYA MENGIKUT JENIS KEMALANGAN DAN KECEDERAAN MENGIKUT NEGERI DAN JENIS KEMALANGAN


Kementerian Dalam Negeri (KDN)
28 Apr 2017

Statistik Jenayah Indeks Seluruh Malaysia Mengikut Jenis Jenayah, Negeri dan Tahun

Statitisk Jenayah Indeks Seluruh Malaysia Mengikut Jenis Jenayah, Negeri dan Tahun


Kementerian Dalam Negeri (KDN)
12 Apr 2017

Data Penduduk Bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya Dan Labuan

Menerangkan Mengenai Jumlah Penduduk Serta Keluasan Setiap Wilayah Persekutuan


Kementerian Wilayah Persekutuan (KWP)
25 Mar 2016

Jumlah Penduduk Negeri Kelantan

Set data ini mengandungi data-data jumlah penduduk negeri Kelantan mengikut jantina, kumpulan umur dan kumpulan etnik.


Kerajaan Negeri Kelantan
17 Sep 2018

Statistik Pekerja Asing Terkini Mengikut Negeri dan Sektor

Statistik Pekerja Asing Terkini Mengikut Negeri dan Sektor sehingga 28 Februari 2018


Kementerian Dalam Negeri (KDN)
17 May 2018