STATISTIK KEMALANGAN JALAN RAYA MENGIKUT JENIS KEMALANGAN DAN KECEDERAAN

statistik jenis kemalangan dan jenis kecederaan 2011-2020


Polis Diraja Malaysia (PDRM)
28 Apr 2017

Data Penduduk Bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya Dan Labuan

Menerangkan Mengenai Jumlah Penduduk Serta Keluasan Setiap Wilayah Persekutuan


Kementerian Wilayah Persekutuan (KWP)
25 Mar 2016

Jumlah Penduduk Negeri Kelantan

Set data ini mengandungi data-data jumlah penduduk negeri Kelantan mengikut jantina, kumpulan umur dan kumpulan etnik.


Kerajaan Negeri Kelantan
17 Sep 2018

Spesies haiwan liar yang dilindungi di seluruh Malaysia

Di bawah Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 Akta 716 terdapat dua tahap perlindungan hidupan liar yang disenaraikan di dalam jadual Jadual Pertama ialah senarai spesies hidupan liar yang dilindungi manakala Jadual Kedua ialah senarai spesies hidupan liar yang dilindungi sepenuhnya


Kementerian Tenaga dan Sumber Asli (KeTSA)
25 Mar 2016

Senarai Kadar Tol Semasa Mengikut Lebuhraya

Senarai Kadar Tol Semasa Mengikut Lebuhraya


Kementerian Kerja Raya (KKR)
17 Dec 2018