Senarai akaun Facebook, Twitter & Instagram Perwakilan Malaysia di Luar Negara

Senarai akaun Facebook, Twitter & Instagram Perwakilan Malaysia di Luar Negara


Kementerian Luar Negeri (KLN)
12 Jan 2022

Enrolmen pelajar peringkat sarjana muda bagi program berkaitan kejuruteraan

Maklumat berkaitan enrolmen pelajar UA peringkat sarjana muda bagi program berkaitan kejuruteraan tahun 2016 hingga 2020


Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
12 Jan 2022

Status belum bekerja warganegara peringkat diploma dan sarjana muda

Maklumat responden warganegara mengikut kumpulan umur bagi peringkat sarjana muda/ijazah pertama dan diploma bagi tahun 2016 dan 2017.


Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
12 Jan 2022

Forest Resource Development, Sabah

This dataset shows the Forest Resource Development, Sabah, 2001-2018 Footnote Data for Medicinal plants has not been published from year 2010 and above Data for Fruit trees has not been published from year 2009 and above Data for Community forest has not been published from year 2008 and above Data for Silviculture treatment are published starting from 2010 Data for Mangroves are published starting from 2006 Source Sabah Forestry Department


Jabatan Perangkaan Malaysia
05 Jan 2022

MAKLUMAT KEMASUKAN, ENROLMEN DAN KELUARAN PELAJAR UPSI TAHUN 2018-2021

Pecahan data bagi Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran pelajar di UPSI bagi tahun 2018 hingga 2021 (kemaskini sehingga 30 April 2021) *data 2021 adalah kemaskini sehingga 30 April 2021


Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
03 Jan 2022