Skip to content

Jadual Gaji Minimum-Maksimum Bagi Perkhidmatan Kejuruteraan Dalam Perkhidmatan Awam Malaysia

Skim Perkhidmatan Kejuruteraan, Perkhidmatan Awam Malaysia adalah terdiri daripada:

 • Arkitek
 • Pelukis Pelan (Seni Bina)/ Penolong Pegawai Seni Bina
 • Arkitek Landskap
 • Penolong Arkitek Landskap
 • Jurutera
 • Pelukis Pelan (Kejuruteraan Awam)/ Penolong Jurutera
 • Juruukur Bahan
 • Penolong Juruukur Bahan
 • Juruukur
 • Penolong Juruukur
 • Juruukur Bangunan
 • Penolong Jurukur Bangunan
 • Jurugeospatial
 • Pegawai Perancang Bandar dan Desa
 • Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
 • Pemeriksa Kilang dan Jentera
 • Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera
 • Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera
 • Penguasa Bekalan Air
 • Merinyu Tali Air
 • Penjaga Jentera Elektrik

Set data ini memaparkan maklumat Jadual Gaji Minimum-Maksimum bagi Perkhidmatan Kejuruteraan dalam Perkhidmatan Awam Malaysia mulai 1 Julai 2016.

No. of Views : 25


Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source -
Author Ahmad Zaki Zamani Bin Abdul Aziz
Maintainer Noozaiti Ashikin Binti Romli
Last Updated October 19, 2019, 04:28 (UTC)
Created December 15, 2018, 09:49 (UTC)