Skip to content

Jadual Gaji Minimum-Maksimum Bagi Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik Dalam Perkhidmatan Awam Malaysia

Skim Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik, Perkhidmatan Awam Malaysia adalah terdiri daripada Pegawai Tadbir dan Diplomatik.

Tugas Pegawai Tadbir dan Diplomatik adalah merancang, menggubal dan melaksanakan dasar-dasar awam mengenai pengurusan sumber tenaga manusia dan organisasi, sumber kewangan, ekonomi, pentadbiran dan pembangunan wilayah/daerah/tempatan/tanah, perancangan dan pentadbiran sosial, hubungan antarabangsa dan hal ehwal luar negeri (termasuk perkhidmatan luar negeri) keselamatan/ketahanan negara serta pengurusan teknologi maklumat.

Set data ini memaparkan maklumat Jadual Gaji Minimum-Maksimum bagi Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik dalam Perkhidmatan Awam Malaysia mulai 1 Julai 2016.

No. of Views : 14


Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source -
Author Ahmad Zaki Zamani Bin Abdul Aziz
Maintainer Noozaiti Ashikin Binti Romli
Last Updated March 9, 2021, 10:07 (UTC)
Created December 15, 2018, 10:29 (UTC)