Skip to content

Jumlah Agihan dan Bilangan Penerima Bantuan Wang Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK)

Set data ini menunjukkan maklumat mengenai Jumlah Agihan dan Bilangan Penerima Bantuan Wang Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

No. of Views : 0


Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source -
Author Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).
Maintainer -
Last Updated January 2, 2020, 06:09 (UTC)
Created December 31, 2020, 15:19 (UTC)