Skip to content

Pelaksanaan Waktu Bekerja Berperingkat (WBB) di Agensi Kerajaan Persekutuan

Set data ini memaparkan maklumat mengenai pelaksanaan Waktu Bekerja Berperingkat (WBB) di Agensi Kerajaan Persekutuan

No. of Views : 15


Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source -
Author Ahmad Zaki Zamani Bin Abdul Aziz
Maintainer Noozaiti Ashikin Binti Romli
Last Updated October 19, 2019, 04:49 (UTC)
Created December 14, 2018, 15:23 (UTC)