Skip to content

Penerima Anugerah Inovasi Perdana Menteri

Pengiktirafan Tertinggi kepada Inovasi yang Berimpak Tinggi dan Signifikan yang Menyumbang kepada Kemakmuran Negara dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan Melalui Empat (4) Kriteria Penilaian iaitu Kreativiti, Keberkesanan, Relevan dan Signifikan

No. of Views : 75


Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source -
Author
Maintainer Bahagian Perundingan Pengurusan 2
Last Updated April 29, 2021, 02:22 (UTC)
Created July 17, 2018, 07:55 (UTC)