Skip to content

Set Data Maklumbalas Aduan Pertanyaan Webmaster MAMPU

Set Data ini Menunjukkan Jumlah Pertanyaan, Maklum Balas dan Aduan yang disalurkan Melalui Emel Webmaster MAMPU bagi Tahun 2019. Kategori “Maklum Balas” Merangkumi Sebarang Permohonan kepada Pihak MAMPU dalam Pelbagai Aspek seperti Lawatan dan Penilaian serta Merangkumi Sebarang Cadangan yang ditujukan kepada Kerajaan.

No. of Views : 82


Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source -
Author
Maintainer Bahagian Perancangan dan Komunikasi Korporat
Last Updated April 28, 2021, 02:27 (UTC)
Created July 13, 2018, 08:42 (UTC)