Skip to content

Senarai Agensi Yang Menggunakan Ujian Psikologi Mengikut Kategori

Berikut merupakan ujian-ujian psikologi yang boleh diakses secara on-line. Ujian-ujian ini sering digunakan dalam urusan pemilihan, penempatan, pembangunan, pengurusan bakat dan pelan penggantian:

  1. Indikator Perwatakan Unggul (IPU)
  2. Profil Personaliti dan Kerjaya Pegawai (PPKP)
  3. Indeks Bimbingan Kerjaya (IBK)
  4. Indeks Personaliti (IP)
  5. Inventori Diagnostik Personaliti (IDP)
  6. Inventori stress organisasi (ISO)

Senarai set data ini memaparkan maklumat mengenai senarai agensi yang menggunakan ujian psikologi secara online mengikut kategori urusan perkhidmatan.

No. of Views : 0


Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source -
Author Ahmad Zaki Zamani Bin Abdul Aziz
Maintainer Noorzaiti Ashikin Binti Romli
Last Updated October 18, 2019, 15:27 (UTC)
Created November 23, 2018, 16:27 (UTC)