Skip to content

Senarai CIO (Chief Information Officer) Kementerian dan Setiausaha Kerajaan Negeri (SUK)

CIO merupakan Ketua Pegawai Maklumat Sektor Awam yang bertanggungjawab dalam menentukan Strategi dan Melaksanakan Inisiatif Teknologi Maklumat di Agensi masing-masing.Senarai tersebut memaparkan Maklumat Perhubungan CIO dari 25 Kementerian dan SUK kecuali Sabah dan Sarawak

No. of Views : 147


Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source -
Author
Maintainer Bahagian Pembangunan Strategik dan Arkitektur ICT
Last Updated September 29, 2021, 23:32 (UTC)
Created July 17, 2018, 00:35 (UTC)