Skip to content

Senarai Khidmat Nasihat ICT untuk Sektor Awam

Khidmat nasihat ICT adalah merupakan sebahagian daripada peranan MAMPU dalam memberi khidmat nasihat ke atas perancangan, pembangunan dan pelaksanaan initiatif dan projek-projek ICT Sektor Awam dalam aspek Strategik, Teknikal dan Pembangunan Sistem yang merangkumi lapan (8) bidang iaitu: 1) Pelan Strategik ICT (ICT Strategic Planning) 2) Pengurusan Maklumat (Information Management) 3) Pengurusan Projek ICT (ICT Project Management) 4) Pengurusan Rangkaian (Network Management) 5) Pengurusan Pusat Data (Data Center Management) 6) Pengurusan Keselamatan ICT (ICT Security Management) 7) Pembangunan Sistem (System Development) 8) Pengurusan Pangkalan Data (Database Management),

Set data adalah berkaitan khidmat nasihat yang telah dilaksanakan oleh MAMPU untuk Kementerian/ Jabatan/ Agensi tahun 2015 hingga 2018.

No. of Views : 71


Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source -
Author
Maintainer Bahagian Perundingan ICT
Last Updated April 17, 2021, 05:03 (UTC)
Created July 18, 2018, 02:39 (UTC)