Skip to content

Senarai Penggunaan MyMesyuarat Mengikut Agensi

MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan mesyuarat dan pemantauan keputusan mesyuarat secara dalam talian bercirikan Software as a Service (SaaS) dan cloud-enabled.

Set Data ini mengandugi maklumat nama kementerian, nama agensi, bilangan jawatankuasa, bilangan mesyuarat dan bilangan pengguna dikategorikan mengikut agensi sehingga 15 Julai 2018 bagi sektor awam.

No. of Views : 70


Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source -
Author
Maintainer Bahagian Pembangunan Aplikasi
Last Updated April 19, 2021, 15:50 (UTC)
Created July 27, 2018, 08:10 (UTC)