Skip to content

BILANGAN TEMPAT KEDIAMAN, ISI RUMAH DAN PURATA SAIZ AHLI ISI RUMAH MENGIKUT DAERAH DI NEGERI SEMBILAN

Set data ini menunjukkan bilangan tempat kediaman, isi rumah dan purata saiz ahli isi rumah mengikut daerah di Negeri Sembilan dari tahun 2016 hingga 2018. Hasil tambah mungkin berbeza kerana perbundaran

Set data ini diperolehi daripada Jabatan Perangkaan Malaysia bagi tujuan pelaporan di dalam Buku Data Sosio Ekonomi Negeri Sembilan untuk rujukan jabatan/agensi di Negeri Sembilan.

No. of Views : 0


Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source -
Author Unit Perancang Ekonomi Negeri
Maintainer Mohamad Khairul Izwan bin Mohd Rasdi
Last Updated January 6, 2020, 06:34 (UTC)
Created December 9, 2019, 09:16 (UTC)