Skip to content

eSPEK - STATISTIK PERMOHONAN KURSUS INSTITUT TANAH DAN UKUR NEGARA (INSTUN)

Statistik permohonan kursus anjuran Institut Tanah Dan Ukur Negara (INSTUN) bagi tahun 2006 hingga 2018 merangkumi Pentadbiran dan Perundangan Tanah, Ukur dan Pemetaan, Teknologi Maklumat dan Generik. Peserta kursus daripada jabatan/agensi kerajaan, GLC, Swasta dan orang awam.

No. of Views : 168


Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://www.instun.gov.my/data_terbuka/permohonan_kursus/permohonan_kursus.xlsx
Author Marina binti Ibrahim
Maintainer Aminah binti Anwar
Last Updated May 23, 2019, 04:27 (UTC)
Created March 29, 2018, 01:01 (UTC)